Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Estudis d'impacte ambiental

ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL, PAISATGÍSTIC I AVALUACIONS DE RISC RELATIUS A ELEMENTS MEDIAMBIENTALS

L'avaluació de l'impacte ambiental és un instrument de protecció del medi ambient de gran importància, de caràcter general i preventiu, amb la finalitat d'identificar, predir, interpretar i prevenir o corregir les conseqüències, els efectes o els impactes que determinades activitats o determinats projectes poden tenir sobre el medi ambient.

La Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental a les Illes Balears, regula l'avaluació ambiental dels plans, programes i els projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient de la comunitat de les Illes Balears, en l’exercici de les competències que estableix l’article 30.46 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i en el marc de la legislació bàsica continguda en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i de les directives europees aplicables, sense perjudici de les competències que corresponguin a l’Administració General de l’Estat d’acord amb la legislació bàsica estatal.

L'Àrea de Medi Ambient informa dels estudis sobre impacte ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals que s'aproven a l'Ajuntament de Calvià.

Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals informats són:

Projectes 2023
En data de març de 2023, està obert a període d'al·legacions la primera modificació del Pla d'Ordenació Detallada (POD) de Calvià. La modificació primera del Pla d'Ordenació Detallada de Calvià de 30 de juny de 2022 es va aprovar inicialment al Ple de 26 de gener i es va publicar al BOIB núm. 18 de 9 de febrer de 2023.
Obert període d'al·legacions des de dia 10 de febrer fins al 19 d'abril, ambdós inclosos.

Podeu accedir a tota la informació sobre el Pla d'Ordenació Detallada (POD) de Calvià, des d'aquest enllaç

Projectes 2022
Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Calvià.
 Després d'anar a Ple del mes de juny 2022 per a la seva aprovació inicial, es troba en revisió. Des del 15 de juliol i fins al 10 d'octubre 2022, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), va estar obert el termini per consultar la documentació i presentar al·legacions.

Aquesta proposta, que substituirà el Pla vigent de l'any 2000, suposaria:

La desclassificació de més d'1.200.000 m² de sòl urbà o urbanitzable (més del 83% del territori municipal estarà classificat com sòl rústic).
Es Fortí d'Illetes passarà a ser espai municipal públic.
Es projecten cinc gran parcs periurbans que suposen més d'1.342.000 m²: Es Fortí d'Illetes, Marina de Magaluf, Parc periurbà de Son Ferrer, Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, Parc Central de Santa Ponça.

Podeu accedir a tota la informació sobre el PGOU en revisió, des d'aquest enllaç

Projectes 2021:
1- Document ambiental Projecte Dotació de Serveis UA-PG/03 a Peguera.
2- Informe Seguiment Ambiental Juny 2021 Projectes executius sobre la reserva estratègica del sòl (RES-4) a Santa Ponça. Fase 1 i 2 (APROVAT).
3. Estudi de repercussió ambiental de l'emisari submarí de les aigües depurades procedents de l'EDAR de Peguera (Calvià 2000).
4. Estudi de repercussió ambiental de les aigües depurades procedents de l'emisari submarí de l'EDAR de Santa Ponça (Calvià 2000).
5. Informe d'avaluació ambiental del Projecte de dotació de serveis per a la unitat d'actuació PG-03 de Peguera, T.M. Calvià. Projecte constructiu.

Projectes 2020:
1- Document inicial (sol·licitud d'abast de l'estudi d'impacte ambiental) Projecte de Restauració de la Pedrera Clot d'en Dalmau.
2- Projecte Construcció Habitatges de Protecció Oficial a Santa Ponça.
3- Informe Seguiment Ambiental Juny 2020 Projectes executius sobre la reserva estratègica del sòl (RES-4) a Santa Ponça. Fase 1 i 2.
4- Informe Seguiment Ambiental Octubre 2020 Projectes executius sobre la reserva estratègica del sòl (RES-4) a Santa Ponça. Fase 1 i 2.

Projectes 2019:
1- Projecte d'urbanització de la UA/MG pertanyent al PMT-MG (PERI). Prat de Magaluf.

Projectes 2018:
1- Projecte de recirculació d'aigua a la plata de Palmira. Peguera-Calvià.

Projectes 2016:
1- Estudi Impacte Ambiental del Projecte d'explotació i el de restauració, de l'explotació minera Son Bugadelles (núm 30).
2- Estudi Impacte Ambiental del Projecte de remodelació de l'EDAR Calvià .
3- Estudi Impacte Ambiental del Projecte d'explotació i restaració de l'expotació de la pedrera Ses Vinyes.
4- Estudi Impacte Ambiental del Projecte d'explotació i retauració de la pedrera Es clot des Dalmau.
5- Document ambiental sobre el projecte d'instal·lacions de serveis Platja de Portals Vells.
6- Projecte Estació de Bombeig provisional per a la recirculació d'aigua a Palmira.

 

Informació revisada: març 2023