Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Canvi Climātic

El compromís del municipi de Calvià pel desenvolupament de polítiques locals sostenibles i la lluita contra el canvi climàtic nasqué amb la signatura de la Carta d'Aalborg, i més endavant, l'any 2004, renovat amb la signatura dels Compromisos d'Aalborg +10, amb el compromís de reduir el 20 % d'emissions de CO2 de cara a l'any 2020, i la reducció del 25 % d'emissions per part dels ajuntaments, assumint, per fer-ho, l'anomenat «Pacte de les Batlies». Per assolir aquests objectius es va redactar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Calvià (PAES; 2013-2020), en què, a través de projectes concrets de mitigació i projectes d'adaptació al canvi climàtic, es comprometi la ruta d'acció per al compliment dels objectius de reducció d'emissions que exigeix el Pacte.

El de Calvià va ser el primer municipi de les Illes Balears en el compliment dels objectius marcats en el Pacte de Batlies i pioner en renovar la seva adhesió al nou pacte, el febrer de 2019, la qual cosa va implicar la realització d'un nou Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES).

En el PACES, redactat l'any 2020, es defineixen les accions clau a què es compromet el municipi de Calvià per abordar la crisi climàtica i energètica. El pla inclou un inventari d'emissions de referència per fer el seguiment de les accions de mitigació i una avaluació de riscos i vulnerabilitats climàtiques en el municipi, a més de poder tenir informació sobre la seva implantació i mesurar els canvis en referència a la descarbonització del municipi.

Amb un horitzó estratègic emmarcat en l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el PACES se centra en avançar cap a un municipi cada vegada més descarbonitzat, sostenible, energèticament eficient i amb una major capacitat per adaptar-se i reduir els impactes del canvi climàtic.

D'aquesta manera, els principals èxits que s'esperen assolir amb el pla contribuiran a l'acompliment de les tres fites principals del compromís per a 2030 del Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l'Energia: reduir les emissions de CO2 en un 40 %, augmentar en un 27 % l'estalvi i l'eficiència energètica i incrementar en un 27 % l'ús i la producció energètica amb energies renovables.

  • MICAT (Eina de Cálcul d'Impactes Multiples). Des del departament del Medi Ambient, treballam dia a dia amb l'objectiu de donar a conèixer als veïnats del nostre municipi les diferents activitats que es realitzen en el departament. Volem proporcionar informació actualitzada de cadascun dels aspectes d’origen ambiental i dels seus compromisos de qualitat, garantint una gestió i coordinació adequada de les demandes dels calvianers i agilitar la capacitat de resposta de l'administració municipal als seus problemes. L'Ajuntament de Calvià es va adherir al pacte de les Batlies el passat 28 de febrer de 2019 assumint el compromís per a l'aprovació i execució d'un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), disposant de dos anys des de la data de l'adhesió, per tal de redactar i aprovar el seu nou pla d'acció. Al plenari del p26 de novembre de 2020, l'ajuntament de Calvià va aprovar per majoria el nou PACES 2020-2030Dins aquesta línia d'actuacions per fer front al canvi climàtic, el Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica va proposar la participació de Calvià al projecte MICAT. L'Eina de Càlcul d'Impactes Múltiples (Multiple Impacts Calculation Tool MICAT) és un projecte de Recerca i Innovació que té com a objectiu desenvolupar un enfocament integral i una eina, en línia i de fàcil ús, per a estimar els impactes múltiples o els beneficis múltiples de les mesures d'eficiència energètica en tres nivells de governança: UE, nacional i local/regional. El projecte MICAT pretén desenvolupar una eina amb les parts interessades de cada nivell per a ajudar a destacar els impactes més amplis de les mesures d'eficiència energètica en les seves respectives estratègies. 
  • Registre Petjada Carboni 2019. L'Ajuntament de Calvià és un dels tres ajuntaments en tota Espanya que ha aconseguit el segell de “Calculo + Redueixo”, referits al període 2016-2019 del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.Aquest Registre, de caràcter voluntari, recull els esforços de les administracions i altres organitzacions espanyoles en el càlcul, reducció i compensació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que genera la seva activitat. La petjada de carboni, és un indicador ambiental que es defineix com el sumatori de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) emeses per efecte directe o indirecte d'un individu, organització, esdeveniment o producte.
  • PACES 2020-2030 Calvià. L'Ajuntament de Calvià va aprovar per unanimitat l'adhesió al nou Pacte d'Alcaldies el dia 28 de febrer de 2019, amb el compromís de redactar i aprovar, en el termini màxim de dos anys, un nou Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible de Calvià (PACES).El nou PACES Calvià 2020-2030 va ser aprovat per majoria en el ple ordinari de 26 de novembre de 2020. Les estratègies incloses en el nou pla d'acció (PACES) no se centren únicament en la mitigació de les emissions, sinó també en propostes d'adaptació al canvi climàtic i en promoure impulsos per a la creació de noves polítiques mediambientals més efectives i adequades per a un entorn ambiental sostenible, amb l'objectiu, de facilitar el desenvolupament de les activitats econòmiques més importants del municipi de Calvià, com són l'hostaleria i el comerç, components principals del turisme de temporada.
  • Informe de seguiment PAES (castellà) El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) és el resultat de l'adhesió de l'Ajuntament de Calvià al Pacte de les Batlies pel Clima i l'Energia Sostenible (abans conegut com a Pacte de Batles i Batlesses), on es concreten les mesures necessàries per complir els objectius de reducció de les emissions de CO2 un 20% i d'augment de l'eficiència energètica i ús de les energies renovables un altre 20% per l'any 2020 respecte a 2007.
  • Pla d'Acció per al Clima i l’Energia Sostenible de Calvi. PACES 2020-2030
  • Guia d'adaptació de destinacions turístiques al canvi climàtic (castellà) La guia ADAPTUR de Calvià és un projecte d'investigació, participació i construcció de capacitats per al desenvolupament d'estratègies d'adaptació de destinacions turístiques al canvi climàtic desenvolupat per Eco-Union, en el marc del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic.
  • Pla d'adaptació al Canvi Climàtic (castellà) El Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de Calvià és un document que identifica els principals perills derivats del canvi climàtic que es poden donar al nostre municipi i estableix les estratègies que es poden dur a terme per adaptar-se, minimitzant els impactes no desitjats i aprofitant els efectes potencialment positius.
  • Certificat inscripció Petjada de Carboni 2018 (castellà) En abril de 2020, l'Ajuntament de Calvià va rebre el segell "Calculo y Reduzco" del Ministeri per a la Transició Ecològic i el Repte Demogràfic després d'haver calculat les Petjades de Carboni i d'haver reduït les d'emissions de CO₂ municipals en el trienni 2016-2018 respecte del trienni 2015-2017.