Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Sa Societat

A principis del S.XX es va crear la Unión Obrera de Calvià, amb un caràcter benèfic, mutualista i recreatiu, fruit del context socioeconòmic calvianer, en el qual havia arrelat amb força el puixant moviment obrer que s'estenia arreu d'Europa. A la tercera dècada es contruí una sala-teatre amb un cafè, que és l'edifici que, encara avui, s'anomena Sa Societat, i que continua essent propietat dels seus socis. 

Amb l'esclat de la Guerra Civil es truncà el moviment associatiu i obrer, el local fou decomisat i cedit a la Falange. El cafè continuà obert però al teatre només s'hi dugueren a terme espectacles en molt escasses ocasions com ara representacions teatrals d'aficionats i de vegades algun assaig i concert de música. 

La festa anual de Carnestoltes, prohibida en el franquisme, i recuperada a iniciativa del col·lectiu de la revista "Veïnats"; celebrava els premis de Sa Rua a Sa Societat a partir de 1983. 

Entre 1995 i 2000, l'Ajuntament de Calvià n'abordà una reforma integral mitjançant acord signat amb la Direcció General d'Habitatge, Arquitectura i Urbanisme del govern estatal.

Avui per avui Sa Societat forma part del Patrimoni Sindical Acumulat, organisme gestionat pel Ministeri de Treball, i l'edifici està cedit a l'Ajuntament de Calvià, a títol gratuït i sense limitació temporal. S'hi celebren habituals activitats culturals. 

El bar, element clàssic de Sa Societat, i que va ser recuperat durant uns anys, fou substituït per un espai amb màquines per a begudes i ordinadors per a ús des veïns. A partir de la reivindicació d'un grup de veïnats del poble de Calvià liderada per en Manel Suàrez Salvà, de l'Associació Memòria de Mallorca, l'actual equip de govern, atenent aquesta demanda social, i convençut que l'espai havia de tornar a funcionar com abans d'un canvi d'ús sobtat i sense consens, es posà en marxa per obrir de bell nou un dels espais més emblemàtics del nostre terme. 

Així, el gener de 2016 es creà la Comissió d'assessorament creada pel Ple de l'Ajunatment per dur a terme la gestió de l'activitat sociocultural, integrada per representants de les entitats ciutadanes relacionades amb la història de l'edifici i representants municipals. La seva finalitat és constituir un ens públic que suposi, en certa manera, el retorn de l'edifici als seus legítims propietaris. 

La comissió està integrada per representants dels Hereus, (impulsors durant dècades de les iniciatives destinades a la recuperació de l'edifici i de tot allò que representa), de l'Associació Pere Josep Cañellas, de l'Obra Cultural Balear i de l'Associació d'Amics i Veïns de Calvià vila (AAV) i, un cop constituïts, es porposà la creació d'un òrgan desconcentrat i la redacció dels estatus corresponents. 

L'actual CONSELL RECTOR està constituït per representants de les associacions abans esmentades i per representants dels partits polítics que integren el plenari municipal i té com a objectius principals dur a terme el foment i la promoció de diverses activitats culturals, relacionades especialment amb la història i la societat, sense oblidar els temes actuals que poden afectar directament els veïns. 

Estatuts de Sa Societat

Estatuts de Sa Societat »

 
Consell rector

Membre Càrrec 

Pendent de designar President/a

Pendent de designar Vicepresident/a

PARTITS POLÍTICS 

Jaime Bujosa Arbona » En representació del grup municipal PP

Juan Thomás Quetglas » En representació del grup municipal PP

Juana María Prats Vidal  » En representació del grup municipal VOX

Teresa Tena Iturrizaga » En representació del grup municipal VOX

Pendent de designar En representació del grup municipal PSOE

ASSOCIACIONS (Pendents de renovar) 

Bartomeu Ignasi Oliver i Vidal En representació de l'Associació Pere Josep Cañellas.

Francesc Salvà Pallicer En representació de l'Associació Memòria Històrica.

Joan Venys Guillamet En representació de l'Obra Cultural Balear

Pere Torrens i Torres En representació de l'Associació d'Amics i Veïns de Calvià (actua amb
veu i sense vot)

Pendent de designar Gerent

David Martínez Sánchez de Rojas Interventor

Juan Castañer Alemany Secretari

 

 Informació revisada: novembre 2023