Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Reconeixement de Compatibilitat

D'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen, ha de sol·licitar una autorització de compatibilitat si vol exercir qualsevol activitat privada o una segona activitat pública susceptible de compatibilitat.

Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els empleats públics de l'Ajuntament de Calvià, l’IMEB, Calvià 2000 i la Llar de Calvià són les següents:

  • Ajuntament de Calvià - PDF
  • Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB). Actualment no en té.
  • Oficina Municipal de Tributs (OMT). Actualment no en té.
  • Calvià 2000, SA. - PDF
  • Llar de Calvià, SA. Document no disponible.

Pàgina revisada: juny 2023