Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Institut Calvianer d'Esports

Funcions

Òrgan desconcentrat de l'Administració municipal que té per finalitat la promoció de l'esport a Calvià, entenent aquest com un dret de les persones, ja sigui des d'un punt de vista educatiu i formatiu com des d'un punt de vista recreatiu, en el seu aspecte competitiu o com a espectacle. 

Té assignades les següents funcions i activitats: a) Organitzar i fomentar activitats esportives de tot tipus, a fi que els ciutadans de Calvià puguin desenvolupar les seves aptituds per a l’esport. b) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives perquè Calvià sigui un espai esportiu per a tots, i vetlar per l’administració, conservació i manteniment de les instal·lacions esportives pròpies i de les cedides, transferides o delegades. c) Facilitar a tots els ciutadans i a tots els grups socials la pràctica de l’esport. d) Impulsar les associacions esportives en la seva condició d’entitats d’interès social. e) Promoure i donar suport a les activitats esportives de competició i d’espectacle. f) Propulsar activitats per a l’ensenyament i pràctica de l’educació física i de l’esport en l’edat escolar. g) Mantenir les instal·lacions esportives. h) Promocionar el municipi de Calvià com a destinació de turisme esportiu. i) Promocionar l’esport per a persones amb discapacitat. j) Inculcar els valors de protecció del medi ambient en la pràctica de l’esport.

 

Web

calviadeportes.com »


Estatuts

Estatuts de l'Institut Calvianer d'Esports (ICE) » 

 

Consell d'administració

Membre Càrrec Nomenament

Javier Tascón Piña » PresidentDecret 28/06/2023

Javier Tascón Piña » VocalPle 23/06/2023

M. Teresa Tena Iturrizaga » VocalPle 23/06/2023

Jabo Martínez Rodríguez » Vocal Ple 23/06/2023

Jaime Thomás Calafat  Vocal Ple 23/06/2023

José Francisco de Paula Alemany López » Vocal Ple 23/06/2023

Benito Ferrer Gómez » Vocal suplentPle 23/06/2023

Simón Fuentes Mackintosh »  Vocal  suplentPle 23/06/2023

Alfonso Molina Jiménez » Vocal suplentPle 23/06/2023

Carlos Diego Veny Belmar » GerentConsell d'administració  06/07/2023

 

Informació revisada: octubre 2023