Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Limpiezas Costa Calvià, SA

En sessió plenària del 26 de novembre de 2015, l'Ajuntament de Calvià va acceptar la transmissió per part de Calvià 2000 SA, de la totalitat de les accions de l'entitat Limpiezas Costa de Calvià, SA. La seva activitat se centra en la neteja d'edificis, locals i llocs, tant públics com privats.

Funcions 

Constitueix l'objecte social de "Limpiezas Costa de Calvià S.A" la gestió i prestació d'aquells serveis de competència municipal que li encomani l'Ajuntament de Calvià, en tenir la condició de mitjà propi. Li correspon desenvolupar tot tipus d'activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació i gestió de serveis relacionats amb la neteja i serveis d'edificis, locals, instal·lacions, així com la reparació i manteniment d'instal·lacions d'edificis i qualssevol altres llocs municipals. Així mateix, constitueix l'objecte social la conselleria de les instal·lacions municipals, organismes i entitats depenents del Ajuntament. D'igual manera, podrà participar en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socio-econòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa.

 

Estatuts 

Estatuts Limpiezas Costa Calvià, SA. »

 

 

Web

limpiezascalvia.com »

 

Consell d'administració 

La Junta d'accionistes de l’empresa municipal Limpiezas Costa Calvià, S.A. celebra una única sessió ordinària a l'any, abans del dia 31 de maig, amb la finalitat d'aprovar la gestió de l'any anterior.

Membre Càrrec Nomenament

Esperanza Català Ribó » PresidentaDecret 28/06/2023 »

Benito Carlos Ferrer Gómez  » VicepresidentJunta 23/06/2023

Esperanza Català Ribó » ConselleraJunta 23/06/2023

Carmen Oliver Payarols » ConselleraJunta 23/06/2023

Mateo Rigo Vallori »ConsellerJunta 23/06/2023

Juan Feliu Román » ConsellerJunta 23/06/2023

José Francisco de Paula Alemany López » ConsellerJunta 23/06/2023

María del Carmen Peñas de Haro » ConselleraJunta 23/06/2023

Domingo Merino Juncadella ConsellerJunta 23/06/2023

Francisca Muñoz Alcaraz ConselleraJunta 23/06/2023

Mª Carmen Ruiz Marrufo
Presidenta Comitè d'empresa
 ObservadoraJunta 23/06/2023

Andrés Barceló Frau » GerentConsell Administració 05/07/2023

 

Organigrama 

Organigrama de Limpiezas Costa Calvià »

 

Ofertes de feina

limpiezascalvia.com/empresa/ofertas-de-trabajo »

 

Xaxes socials

Facebook Limpiezas Costa de Calvia SA »

Informació revisada: octubre 2023