Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Fundació Calvià 2004

Organització sense ànim de lucre, constituïda per organitzacions públiques i privades, que té vinculat el seu patrimoni a la consecució de finalitats d'interès general del municipi de Calvià. Amb domicili a la casa consistorial de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, de Calvià (Mallorca). La Fundació té com a objectiu final l'organització, promoció i realització d'activitats i esdeveniments de caràcter cultural, turístic, esportiu, etc. i quants uns altres d'interès general i social, així com quantes actuacions de tipus preparatori, de difusió, de promoció i captació de recursos de tot tipus, i especialment i preferentment de patrocinis públics i privats, que es destinaran íntegrament a l'organització de les activitats que es duguin a terme per la mateixa.


Estatuts

Estatuts de la fundació Calvià 2004 »

Web

Web Fundació Calvià 2004
 

El patronat

El Patronat és l'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació. Correspon al Patronat complir i fer complir els fins fundacionals, les seves activitats i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat d'aquest.

Els patrons són:

Patró Representant

Antonio Mayol Fiol (President)

Associació d'hotelers d'Illetes-Ca’s Català »Sr. Martí Xamena

Associació d'hotelers de Portals Nous-Bendinat » Sr. Alejandro Xamena (Representant en funcions)

Associació d'hotelers de Palmanova – Magaluf »Sr. Mauricio Carballeda

Associació d'hotelers badia de Santa Ponça »Sr. Christian Roses Stub-Larsen

Associació d'hotelers Peguera – Cala Fornells »Sr. Antonio Mayol Fiol​

Ajuntament de Calvià   Sr. Juan Antonio Amengual Guasp i Sra. Mª del Carmen Peñas de Haro


Informació revisada: octubre 2023