Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mercats anuals

MERCATS PERIÒDICS ANUALS TEMPORADA 2024

MERCATS PERIÒDICS ANUALS TEMPORADA 2023

 • Decret de Batlia de 22/3/2023 pel qual s'aprova el llistat definitiu de noves autoritzacions.
 • Decret de Batlia de 20/3/2023 pel qual es reubica el mercat de Peguera, després de la finalització de les obres del túnel de Can Vic, a l'avinguda de Peguera des del núm. 2 al 24.
 • Decret de Batlia de 13/3/2023 pel qual s'aprova la relació definitiva d'autoritzats (renovacions).
 • Decret de Batlia de 27/12/2022 pel qual s'aprova la rectificació i consegüent esmena d'errors del llistat definitiu per a la renovació.
 • Decret de Batlia de 21/12/2022 pel qual s'aprova el llistat definitiu per a la renovació dels llocs admesos (Annex I) i exclosos (Annex II).
 • Sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària. Termini de presentació: Del 20/10 al 7/11/2022
 • Decret d'aprovació de les bases que han de regir l'adjudicació de les autoritzacions para a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià. BOIB núm. 179, de 17 d'octubre de 2020.
 • Resolució de Batlia de 24/11/2022 per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment de noves autoritzacions.
 • Resolució de Batlia de 24/11/2022 per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment de renovació.

MERCATS PERIÒDICS ANUALS TEMPORADA 2022

 • Resolució de Batlia de 26/10/2022 pel qual es trasllada, temporalment, el mercat de Peguera per raó de les obres en el túnel de Son Vic a l'aparcament públic situat a la cantonada del carrer Aina Gayà Mayol i la carretera Ma-1A, enfront del supermercat LIDL.
 • 3r decret de Batlia de 11/10/2022 pel qual s'aproven tres noves autoritzacions de venda ambulant en el mercat de Peguera.
 • Suspensió del mercat de Santa Ponça per al dia 15 d'octubre de 2022 a conseqüència de la celebració de l'esdeveniment "HALF CHALLENGE TRIATHLON PAGUERA-MALLORCA", per a garantir el seu correcte desenvolupament, així com la seguretat dels participants.
 • 2n Decret de Batlia, de 3/8/2022, pel qual s'aprova el llistat definitiu de noves autoritzacions (bossa auxiliar) de parades de venda en Peguera i Son Ferrer.
 • Decret de Batlia de 20/6/2022 pel qual s'aprova el llistat definitiu de noves autoritzacions (bossa auxiliar) de parades de venda en Peguera i Son Ferrer.
 • Resolució de Batlia de 13/4/2022 pel qual es dona per finalitzat el trasllat temporal del mercat de Peguera, que torna a la seva ubicació habitual a partir del 19/4/2022.
 • Resolució de Batlia de 11/3/2022 pel qual es trasllada, temporalment, el mercat de Peguera per raó de les obres en el túnel de Son Vic a l'aparcament públic situat a la cantonada del carrer Aina Gayà Mayol i la carretera Ma-1A, enfront del supermercat LIDL.
 • Resolució de Batlia de 2/3/2022 pel qual s'aprova la relació definitiva de noves autoritzacions.
 • Resolució de Batlia de 2/3/2022 pel qual s'aprova la relació definitiva d'autoritzacions de renovació.
 • Publicació en el BOIB núm. 171 de 14/12/2021 de la modificació del Decret de Batlia d'aprovació de les bases de mercats. Es modifiquen els plànols del mercats de Calvià Vila, Peguera i Son Ferrer.
 • Resolució de Batlia de 14/12/2021 pel qual s'aprova el listat definitiu de sol·licituds de nova autorització admeses i llistes d'espera.
 • Resolució de Batlia de 14/12/2021 pel qual s'aprova el llistat definitiu de sol·licituds de renovació admeses i excloses.
 • Resolució de Batlia de 23/11/2021 per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment de noves autoritzacions.
 • Resolució de Batlia de 23/11/2021 per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment de renovació.
 • Acord de 27/10/2021 de la Corporació Plenària pel qual es suspèn la vigència (durant tot el 2022) de l'Ordenança fiscal de la taxa per parades, llocs de venda,... Bonificació del 20% per a totes les parades excepte la venda d'agricultura ecològica, productes d'origen balear i artesania balear la bonificació de la qual és el 100%.
 • Sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària. Termini de presentació: Del 20/10 al 8/11/2021
 • Decret d'aprovació de les bases que han de regir l'adjudicació de les autoritzacions para a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià. BOIB núm. 179, de 17 d'octubre de 2020. 

Per accedir a les CONVOCATÒRIES ANTERIORS A L'ANY 2022 clicau aquí.