Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Terrasses en domini públic

OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, AMB FINALITAT LUCRATIVA: utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.

Per a totes les ocupacions de via pública (OVP)  s'estableixen les següents condicions: 
     - Amplària mínima de la vorera pública per a pas per als vianants: > 2,00 m.
     - Amplària mínima del pas cap a l'interior del local i sortida d'aquest: > 1,50 m.

1. Sol·licituds de terrasses en les mateixes condicions de l'any passat. El tràmit es durà a terme presentant el següent Model de sol·licitud.

2. Sol·licituds noves o modificacions d'ocupació respecte a l'any passat.  El tràmit es durà a terme presentant el Model de sol·licitud amb un pla detallat de la superfície d'aprofitament, elements a instal·lar, així com la superfície que es pretén ocupar i la seva situació en el municipi.

 

----------------------------------------
L'informem que pot realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de Calvià de manera telemàtica a través de la seu electrònica.
 
Si és persona física amb signatura electrònica (DNI electrònic o certificat signatura digital) pot presentar la seva sol·licitud per a l'Ajuntament de Calvià o per a qualsevol altra administració pública en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
Si és persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, i en aplicació de l'art. 14.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, està obligat a relacionar-se per mitjans electrònics, podent presentar la seva sol·licitud en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do