Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mercats d'estiu


MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2024
 Decret de Batlia d'aprovació del llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses, en el procediment d'adjudicació de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2024 i de les activitats no comercials annexes a aquests mercats


MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2023

 •  Decret de Batlia de 30/8/2023 pel qual s'acorda el trasllat temporal (dia 10 de setembre) de la ubicació del Mercat periòdic i temporal de estiu de Santa Ponça amb motiu de les Festes del Rei en Jaume I 2023.
 •  Decret de Batlia de 12/5/2023 pel qual es deixa sense efecte el Decret de 12/5/2023, s'aproven els llistats definitius d'admesos, i es concedeixen les autoritzacions de venda ambulant.
 •  Decret de Batlia de 12/5/2023 pel qual es deixa sense efecte el Decret de 28/4/2023. Així mateix s'aprova corregit el llistat definitiu de sol·licituds admeses així com les autoritzacions de venda ambulant concedides.
 •  Decret de Batlia de 28/4/2023 pel qual s'aprova el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.
 •  Decret de Batlia de 3/4/2023 pel qual s'aprova el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.
 •  Model de sol·licitud d'autorització per a activitat comercial.
 •  Model de sol·licitud d'autorització per a activitat no comercial.
 •  Decret de Batlia pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periódics i temporals d'estiu. Així mateix s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats.
 •  Decret de Batlia de 23/5/2022 de modificació de les bases reguladores.  Publicat en el BOIB núm. 074 de 7/6/2022.

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2022

 •  Decret de Batlia de 26/8/2022 pel qual s'aprova el trasllat temporal de la ubicació del Mercat periòdic i temporal d'estiu de Santa Ponça, amb motiu de les festes del Rei en Jaume I 2022.
 •  Decret de Batlia de 28/6/2022 pel qual s'aprova el llistat de persones autoritzades i el llistat de persones desistides.
 •  Informe del Cap de Servei sobre les persones a les quals se'ls assigna un lloc de PENTINATS ÈTNICS TRADICIONALS en cadascun dels mercats.
 •  Decret de Batlia de 8/6/2022 pel qual s'augmenta, per a l'any 2022 i en tots els mercats d'estiu, en un (1) el nombre de llocs de PENTINATS ÈTNICS TRADICIONALS.
 •  Decret de Batlia d'aprovació del llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.
 •  Acta del sorteig en relació a les autoritzacions d'activitats no comercials annexes als mercats d'estiu del terme municipal de Calvià per a l'any 2022.
 •  Decret de Batlia d'aprovació del llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i renúncies.
 •  Acord de Ple pel qual se suspèn la vigència de l'Ordenança Municipal reguladora de la taxa per parades, casetes de venda [...] en el punt concret referent a la detracció del 20% dels imports liquidables per a l'exercici de qualsevol activitat comercial ambulant o no sedentària i bonificació del 100% per a parades setmanals que tinguin per objecte comercial exclusiu l'agricultura ecològica, productes d'origen balear i artesania balear.

MERCATS TEMPORALS D'ESTIU 2021

 •  Decret de Batlia de 22/7/2021 pel qual s'aprova el llistat de persones autoritzades i el llistat de persones desistides en el procediment d'adjudicació.
 • 8/7/2021:  Acta del 2n sorteig realitzat per a adjudicar serveis no comercials de pentinats ètnics.
 • 23/06/2021:  Decret de Batlia d'aprovació del llistat definitiu dels llocs de venda i d'activitats no comercials.
 •  Acta del sorteig realitzat el 22/06/2021 per als serveis no comercials de pentinats ètnics.
 •  Decret de Batlia d'aprovació del llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses. Fi del termini per a presentar les sol·licituds: 10/06/2021.
 •  Acord del Ple del Ajuntament de 25/3/2021 pel qual s'aprova la bonificació del 20% dels imports liquidables precisos per a l'exercici de qualsevol activitat comercial ambulant o no sedentària en el domini públic municipal de Calvià, amb efectes del dia 01/01/2021 fins 31/12/2021.
----------------------------------------
L'informem que pot realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de Calvià de manera telemàtica a través de la seu electrònica.
 
Si és persona física amb signatura electrònica (DNI electrònic o certificat signatura digital) pot presentar la seva sol·licitud per a l'Ajuntament de Calvià o per a qualsevol altra administració pública en el següent enllaç:
 
 https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
Si és persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, i en aplicació de l'art. 14.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, està obligat a relacionar-se per mitjans electrònics, podent presentar la seva sol·licitud en el següent enllaç:
 
 https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
 
----------------------------------------

Per accedir a les CONVOCATÒRIES ANTERIORS A L'ANY 2021 clicau  aquí.