Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mercats ocasionals

L'article 45 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears estableix les modalitats de venda ambulant. Una d'elles és la venda en mercats ocasionals. En aquests casos la vigència de l'autorització municipal queda limitada a la durada de l'esdeveniment específic. Esdeveniment que normalment se tractarà com una activitat no permanent, segons definició establerta en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Documentació d'interès:

  • Sol·licitud per a la participació en mercats ocasionals. Ver. 1.3
----------------------------------------
L'informem que pot realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de Calvià de manera telemàtica a través de la seu electrònica. En cap cas podrà realitzar a través del formulari web indicat a continuació sol·licituds o comunicacions dirigides a altres administracions públiques.
 
Si és persona física i no té signatura electrònica pot presentar la seva sol·licitud o documents per a l'Ajuntament de Calvià,  en el següient enllaç:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchzK_83JmdeT2g-NasTabhcbfvEPzKYFErNXct3QYOMyMVSQ/viewform 
 
Si és persona física amb signatura electrònica (DNI electrònic o certificat signatura digital) pot presentar la seva sol·licitud per a l'Ajuntament de Calvià o per a qualsevol altra administració pública en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
Si és persona jurídica i, en aplicació de l'art. 14.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, està obligat a relacionar-se per mitjans electrònics, podent presentar la seva sol·licitud en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do