Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 24/17

SUBSTITUCIÓ D'AGLOMERAT AL PATI DEL CEIP SES QUARTERADES

Plec de prescripcions tècniques (+)

Annex I. Oferta económica (+)

01.- Pati CEIP Ses Quarterades (+)

02.- Pati CEIP Ses Quarterades (+)

1. Caratula asfalt pati CEIP Ses Quarterades (+)

2. Memòria asfaltat pati CEIP Ses Quarterades (+)

3. Memòria estudi bàsic seguretat i salut pati CEIP Ses Quarterades (+)

4. Resum paviments CEIP Ses Quarterades (+)

5. Pressupost paviment CEIP Ses Quarterades (+)

Termini màxim de presentación d'ofertes: 30 de juny de 2017 abans de les 14:00 h al correu contratacionimeb@calvia.com

Adjudicatari: AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.

Data inserció: 04.12.2017

Resolució adjudicació: Resolució de la Presidenta de l'IMEB de data 26.07.2017

Data inserció: 04.12.2017

Preu/millores:

Import adjudicació:

  • Import sense IVA: 41.675,00

  • IVA: 8.751,75

  • Import total: 50.426,75

Data inserció: 04.12.2017

Data formalització: 24 de juliol de 2017

Data inserció: 04.12.2017