Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Programa de Reforį Educatiu

El Programa de REFORÇ EDUCATIU PER A ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (REIP) és un conjunt d'actuacions i serveis de suport educatiu dirigits a l'alumnat amb certes dificultats d'aprenentatge, des del segon cicle d'Educació Infantil a tota Primària, és a dir de 3 a 12 anys. Està desenvolupat per un equip de professionals de l'educació: mestres, psicòlegs especialistes en TDA:H, logopedes i pricomotricistes.

Finalitat

Millorar el rendiment educatiu dels alumnes d'Educació Infantil i Primària amb dificultats d'aprenentatge i/o sociofamiliars mitjançant programes i activitats concretes, tot coordinant les nostres actuacions amb les famílies i els professionals que treballen a les escoles.

Objectius

  • Atendre els casos dels nins i nines amb dificultats d'aprenentatge i/o sociofamiliars derivats pels mestres tutors per tal de donar-los suport en el seu procés d'aprenentatge.
  • Coordinar les nostres actuacions amb els diferents agents educatius implicats: professorat, equip psicopedagógic de la Conselleria, Serveis Socials Municipals...
  • Desenvolupar programes i/o actuacions per a respondre a les necessitats dels nins i nines derivats.
  • Implicar a les famílies en el procés educatiu dels fills.

Equip

L'equip REIP està format per la coordinadora pedagògica, 5 mestres, 3 logopedes, 2 psicomotricistes i 2 psicòlegs especialistes en el tractament de TDA-H i altres dificultats psicològiques.

Serveis

  • Suport a la lectoescriptura (+)
  • Taller de matemàtiques i llengua per segon cicle de primària (+)
  • Reforç general per a tercer cicle de primària (+)
  • Servei de Logopèdia (+)
  • Servei de Psicomotricitat (+)
  • Servei psicoeducatiu per alumnes amb TDA-H i d'altres (+)

Sol·licitud d'exempció de preu públic

Ordenança reguladora del preu públic REIP (+)
Criteris d'exempció (+)
Full de sol·licitud d'exempció (+)


Adreça

Despatx centralitzat de l'equip: EEI Na Burguesa. Carrer Saragossa, 4. Son Caliu, 07181.
Telèfon: 971 702179