Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

El INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB) va ser creat segons el que estableix l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Té personalitat jurídica pública. No té finalitats lucratives. La seva activitat s'orienta a la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques del Ajuntament de Calvià.

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
C. Julià Bujosa Sans, batle, 1
Calvià 07184
Tel: 971 139 139
imeb@calvia.com