Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 38/1638/16 Suministrament de material didàctic (album digital) per a les Escoles Municipals d'Educació Infantil de Calvià.

Termini màxim presentació: 20 de desembre de 2016 a les 14 h.

Els licitadors hauràn de presentar la seva oferta econòmica en la direcció de correu electrònic contratacionimeb@calvia.com dins del termini establert.

Plec de prescripcions tècniques (+)

Model d'oferta econòmica (+)

Adjudicatari: Gastalver uniformidad y marketing, S.L.

Preu adjudicació: IVA exclòs: 1.815 €

Quantia de l'IVA: 381,15 €

IVA inclòs: 2.196,15 €