Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de baixa de la taxa per prestaciķ del servei de recollida de fems (comerįos)

Solˇlicitar la baixa del servei municipal de recollida de fems.

Procediment:
S'inicia a petició de l'interessat o del seu representant legal, presentant la documentació pertinent en el Servei de Gestió Tributària. Posteriorment es verifica la documentació aportada i automàticament es procedeix a la baixa.

Documents a presentar:
- Rebut de baixa d'IAE

- NIF del titular.

- En cas de representació, una autorització que n'acrediti la condició.

Normativa aplicable:
- Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

- RDL 2/2004.