Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 35/17

 EXPTE. 35/17 Servei de l'esmena de deficiències de les instal.lacions de baixa tensió dels CEIP BENDINAT, CEIP ROTES VELLES I CEIP PUIG DE SA MORISCA.

Plec de prescripcions tècniques (+)

Plec de prescripcions tècniques CORRECTE (+) Data d'inserció 17/11/2017

Annex I (+)

Annex II (+)

Annex III (+)

Annex IV (+)

Termini de presentació d'ofertes: fins el 22 de novembre de 2017 (inclòs) abans de les 14:00 hores al correu electrònic contratacionimeb@calvia.com

Data d'inserció: 14/11/17

ACLARIMENT: s'ha detectat una errada en el PPT, el termini d'execució (correcte) serà des de l'endemà hàbil següent a la signatura del contracte fins al 10 de gener de 2018. Data d'inserció 17/11/2017