Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXPT. 11/17

MANTENIMENT PREVENTIU I CONNEXIÓ DE LES INSTALˇLACIONS D'ALARMA EXISTENTS ALS CENTRES GESTIONATS PER L'IMEB

Plec de prescripcions tècniques (+)

Annex I (+)

Data màxima de presentació de proposicions: 30 de març de 2017 a les 14:00 hores.

Els interessats hauràn de presentar la seva proposició econòmica mitjançant correu electrònic a l'adreça contratacionimeb@calvia.com

 

Adjudicatari: TRANSPORTES BLINDADOS S.A

Data d'adjudicació: 26 de maig de 2017

Data de formalització: 26 de maig de 2017

Preu d'adjudicació: IVA exclòs: 3.943,54 €

Quantia de l'IVA: 828,15 €

IVA inclòs: 4.771,69 €