Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Servei cita prčvia

Els serveis d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Calvià realitza l'atenció presencial. Us recordam que l'Ajuntament de Calvià ha posat a disposició de la ciutadania canals alternatius per realitzar les seves gestions (telemàtic, telefònic i xarxes socials), i que les PERSONES JURÍDIQUES (empreses, entitats) han de presentar els documents en el Registre NOMÉS de forma electrònica.

L'atenció amb cita prèvia garanteix l'atenció a l'hora reservada.

ÉS IMPRESCINDIBLE CITA PRÈVIA PER A: Activitats, Arxiu, Comerç, Infraccions-Sancions-Disciplina i Urbanisme

IMPORTANT
Sol·licitau CITA PRÈVIA en la primera imatge. Recordau ANUL·LAR la CITA PRÈVIA a través de la segona imatge.

         

  1. Demanau CITA PRÈVIA A L'AJUNTAMENT per als tràmits d'empadronament i registre (TRÀMIT: SAC Més informació empadronament 971 139 188 poblacio@calvia.com; registre: 971 139149); d'activitats, consulta administrativa o consulta tècnica (TRÀMIT: ACTIVITATS Més informació: 971 139 100 actividades@calvia.com); d'arxiu, consulta expedients d'arxiu o còpia de plans (TRÀMIT: ARXIU. Més informació: 971 139 153) arxiu@calvia.com; de comerç (TRÀMIT: COMERÇ Més informació: 971 139 156 comercio@calvia.com); de contractació (TRÀMIT: CONTRATACIÓN); de sancions, consulta tècnica i d'expedients o consulta de trànsit i ordenances (TRÀMIT: INFRACCIONS, SANCIONS I DISCIPLINA Més informació: 971 139 187 inspeccion@calvia.com / disciplinaurbanistica@calvia.com); de participació ciutadana (TRÀMIT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA); d'urbanisme, consulta administrativa o consulta tècnica.  Atenció telefònica 971139105 Dilluns, Dimecres, Divendres de 09 a 14 h. (TRÀMIT: URBANISME) urbanisme@calvia.com). 

  2. Demanau cita prèvia en el CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS (Palmanova) per als tràmits d'informació i pagaments serveis de recaptació (TRÀMIT: INFORMACIÓ I PAGAMENTS SERVEIS DE RECAPTACIÓ); de gestió de tributs (IAE, escombraries, gestió cadastral, plusvàlua, vehicles) (TRÀMIT: GESTIÓ DE TRIBUTS Més informació 971 699 905 gestiotribut@calvia.com); de recaptació de deutes i sancions (TRÀMIT: RECAPTACIÓ DE DEUTES I SANCIONS Més informació 971 699 905 gestiotribut@calvia.com); de serveis d'atenció a la ciutadania per a registre, ORA, població (TRÀMIT: SERVEIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA).

  3. Demanau cita prèvia en l'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB) per als tràmits de presentació de documentació i comunicacions. Més informació 971 139 139 imeb@calvia.com

  4. Per a sol·licitar CITA PRÈVIA amb Habitatge heu de trucar al telèfon 971 699 900n o escriure un correu a habitatge@calvia.com.

 

Us recordam que qualsevol tràmit telemàtic es podrà fer a través de la SEU ELECTRÒNICA, al qual s'aniran afegint gradualment els serveis necessaris, per tal d'evitar desplaçaments a la ciutadania.

Pàgina actualitzada 2024-05-29