Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 07/17

OBRES DE REMODELACIÓ DE JOCS AL PATI DE L'EEI BENDINAT

Plec de prescripcions tècniques (+)

Model d'oferta econòmica (+)

Projecte:
1.- Caràtula cautxú escoleta (+)
2.- Memòria (+)
3.- Memòria seguretat substitució paviment (+)
4.- Pressupost i medicions (+)
5.- Resum de pressupost (+)

Annexes:
01 Emplaçament (+)
02 Estat Actual (+)
03 Actuació pati 2 (+)
04 Estat reformat pati 2 (+)

Data màxima de presentació de proposicions: 9 de març de 2017 a les 14:00 hores.

Els interessats hauran de presentar la seva proposició econòmica mitjançant correu electrònico a l'adreça contratacionimeb@calvia.com

Adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ S.A.U

Data d'adjudicació: 24 de març de 2017

Data de formalització: 20 d'abril de 2017

Preu d'adjudicació: IVA exclòs: 22.694,65 €

Quantia de l'IVA: 4.765,87 €

IVA inclòs: 27.460,52 €