Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Portal de transparència

Ocupació pública

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el texte refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, determina que la planificació dels recursos humans en les administracions públiques tendrà com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, i la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat. Una de les mesures que contempla la Llei és la previsió de la incorporació de recursos humans mitjançant l'Oferta d'Ocupació Pública.