Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Taxa de fems

Solˇlicitar l'alta, baixa o modificacions de la taxa per prestació del servei de recollida de fems dels locals comercials i bonificacions de la taxa de fems per a particulars.

Usuaris del servei:
La persona interessada o el seu representant legal. Els subjectes obligats al pagament de la taxa són: - Les persones físicas o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que solˇlicitin o resultin beneficiades pel servei.

Drets que atorga:
Compliment d'una obligació tributària

Per més informació