Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Acord de govern de l'Ajuntament de Calvià
legislatura 2023-2027

Partit Popular
Vox
12  de juny de 2023

Aquest acord entre el Partit Popular i VOX neix de la petició de canvi dels ciutadans de Calvià.

El passat 28 de maig la ciutadania va manifestar amb el seu vot majoritari el seu desig de posar fi al govern socialista en coalició amb comunistes i nacionalistes que ha governat a Calvià durant els últims 8 anys.

Aquest acord de govern és un projecte conjunt amb el qual volem donar resposta a la confiança que els ciutadans han dipositat en nosaltres. És un acord en positiu, un projecte realista, valent, il·lusionant, compromès i centrat en l'interès general.

Apostam per un Calvià segur, net, sostenible i accessible, on la fiscalitat no sigui aclaparadora, amb suport al nostre comerç, restauració i a la indústria turística. Volem un Calvià centrat en el benestar de les famílies i amb uns serveis socials més eficaços. Per això crearem una àrea municipal de família.

Volem donar resposta als problemes d'accés a l'habitatge, especialment dels nostres joves. Ens comprometem a acostar l'administració municipal al ciutadà, a impulsar una administració més moderna, àgil i transparent i a crear les condicions perquè els nostres majors no se sentin sols i marginats per la bretxa digital.

Per tot això, sent voluntat de Partit Popular i VOX formar Govern Municipal, totes dues parts han arribat al següent acord de govern que desenvolupem en els següents punts:

Seguretat
La seguretat de tots els ciutadans de Calvià i de tots aquells que ens visiten serà una prioritat de la nostra acció de govern. Per això dotarem de més mitjans materials i recursos humans a la policia per a millorar la seva labor. Ens comprometem a erradicar les conductes que perjudiquen la convivència, com ara el vandalisme, l'ocupació, botellons, venda ambulant il·legal, prostitució i pintades vandàliques.

Neteja, manteniment i infraestructures
Una destinació turística de la importància de Calvià ha de tenir un entorn urbà de qualitat, net, sostenible, on la neteja urbana, la retirada de residus, la cura i manteniment de les zones verdes i, el manteniment i renovació de les vies públiques, constitueixin un eix principal d'actuació perquè els nostres veïns i nins puguin gaudir dels seus barris i parcs tal com es mereixen.

Fiscalitat
En el Partit Popular i VOX compartim una idea comuna: les persones saben millor que ningú a què dedicar els seus diners. Defensem que els impostos baixos representen un incentiu per a la recuperació i enfortiment de l'activitat econòmica i per a la generació d'ocupació. Per això baixarem els impostos i taxes municipals i augmentarem les bonificacions als subjectes passius que ostentin la condició de persones titulars de família nombrosa.

Habitatge i urbanisme
Calvià té en la dificultat d'accedir a un habitatge, un dels seus principals problemes, especialment per als joves. L'encariment de l'habitatge en lloguer, les dificultats per poder adquirir un immoble en propietat, la pujada dels tipus d'interès, són problemes als quals el Partit Popular i VOX donarem solucions i, per això, impulsarem un pla d'habitatge per al municipi. Desistirem de la tramitació de la revisió del pla general iniciada amb l'aprovació inicial de 2022.

Turisme, esport i cultura
Calvià ha de ser un referent en l'esport i turisme esportiu. Amb l'acció coordinada de les àrees de turisme, esport i cultura desenvoluparem un pla municipal de desestacionalització turística. Impulsarem Calvià com a municipi cultural del mediterrani, amb una xarxa d'esdeveniments amb artistes que abastin les diferents branques culturals, convertint-nos en referència cultural a nivell internacional.

Família, educació, serveis socials i ciutadania
Totes les nostres polítiques giren entorn del més important per a nosaltres: les persones. Amb la creació d'una àrea de família fomentarem que estigui present en totes les polítiques municipals, perquè les famílies participin i siguin protagonistes de la vida municipal. Volem estar prop de tots, facilitant i simplificant tots els tràmits municipals, garantint que els ciutadans siguin atesos en l'idioma oficial amb el qual es dirigeixen a la Institució i eliminant tota la despesa ineficaç, suprimint els departaments que no redundin en el benestar dels ciutadans, com a memòria democràtica. Garantirem per als nostres majors i dependents la cura, la dedicació i les atencions que mereixen.

Medi ambient i món rural
Ens esforçarem per embellir les zones verdes urbanes i parcs públics ja existents i per aplicar totes aquelles mesures que ens facin més eficients des d'un punt de vista energètic. Desenvoluparem polítiques de seguretat i suport per als nostres agricultors i ramaders.

Comerç
El comerç és un pilar bàsic de l'activitat econòmica de Calvià, i per això farem costat als nostres comerciants, especialment actuant contra la venda ambulant il·legal. A més, defensem que els tràmits i la normativa municipal siguin més fàcils i per això revisarem totes les ordenances municipals per a facilitar l'activitat comercial i l'emprenedoria en el nostre municipi

Juan Antonio Amengual Guasp
Candidat del Partit Popular a la Batlia
de l'Ajuntament de Calvià

Esperanza Catalá Ribó
Candidata de VOX a laBatlia
de l'Ajuntament de Calvià