Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Alta direcció i eventuals legislatura 2023-2027

El nombre, característiques i retribucions del personal eventual és determinat pel Ple de cada Corporació, al començament del seu mandat (Art. 104 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local). El Ple de la corporació municipal, en sessió extraordinària de dia 23 de juny de 2023, aprovà per majoria el nombre, característiques i retribucions dels llocs de treball reservats al personal eventual per a la legislatura 2023-2027.

 

Personal eventual i d'alta direcció que ha cessat abans de finalitzar la legislatura:


Informació revisada: octubre 2023