Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Juana María 
Prats Vidal

REGIDORA DE VOX 

SETENA TINENTA DE BATLE.
DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN, FAMÍLIA I IGUALTAT. REGIDORA DE CALVIÀ VILA I GALATZÓ

jmprats@calvia.com


 

OFICINA D'ATENCIÓ A LES ZONES
Calvià Vila:
Can Verger (carrer Major, 85. Calvià Vila)
Dimarts de 18:00h a 20:00h
Galatzó:
Plaça Francisca Revert Montiel (Urb. Galatzó)
Dijous de 18:00h a 20:00h
Tel. cita prèvia: 971 139 150 (dill-div 9:00h a 14:00h)

FUNCIONS
D'acord amb el decret de Batlia de data 21 de novembre de 2023, de delegació d'atribucions en les tinences de Batlia, es deleguen en la Sra. Juana María Prats Vidal:

La direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent, amb els assessoraments tècnics necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats. Les competències esmentades inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

Queden sota la dependència directa de la tinenta de Batle de Serveis Socials, Gent Gran, Família i Igualtat:

- Àrea de Desenvolupament Social: Serveis d'intervenció social i Gent Gran
- Servei de Benestar social
- Infància
- Llar de Calvià
- Serveis de Família i Igualtat
- Serveis de Salut

RETRIBUCIÓ
58.550,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.182,14€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 8.364,28€ bruts. Aprovat en el Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de bens, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats de Juana María Prats Vidal  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Va néixer a Palma, el 23 de novembre de 1968. Actualment, és mestressa de casa i col·labora amb SOS Calvià en la recollida d'aliments i el posterior repartiment a les famílies necessitades del terme. També ajuda en la gestió de la documentació necessària perquè les famílies puguin sol·licitar ajuts a diferents administracions. És Monitora de Temps Lliure i Esports per a Persones amb Discapacitat i ha realitzat formació, a la Fundació Handisport, sobre l'adaptació al tracte de persones amb discapacitat. Té el Graduat Escolar i ha fet formació complementària en comptabilitat. En la seva trajectòria professional, destaca el seu treball a la Fundació Handisport, com a monitora de temps lliure per a persones amb discapacitat, com a responsable de comptabilitat i com a auxiliar administrativa. Ha treballat, a més, d'administrativa al CD Calvià i de professora de ball mallorquí per a adults i infants a l'Ajuntament de Calvià. També ha treballat en un negoci familiar de carnisseria i ha estat empleada de supermercat. En l'àmbit personal, li agrada treballar en qualsevol tema que serveixi d'ajuda a les persones necessitades. Es considera una persona valenta davant de nous reptes, responsable, ordenada, casolana i familiar. Des de maig 2019 i fins a les eleccions de maig de 2023, va ser regidora del grup municipal Vox Calvià en l'oposició.

Informació revisada: octubre 2023