Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Manuel
Mas Sánchez

REGIDOR DE VOX 

TERCER TINENT DE BATLE
DELEGAT DE MANTENIMENT, SERVEIS URBANS, CULTURA, MÓN RURAL I BENESTAR ANIMAL. REGIDOR DELEGAT DE LES ZONES DE PALMANOVA, SON MATIES, TORRENOVA, MAGALUF I SA PORRASSA


mmass@calvia.com

OFICINA D'ATENCIÓ A LES ZONES
PALMANOVA, SON MATIES, TORRENOVA, MAGALUF I SA PORRASSA
Dimarts i dijous de 17:00h a 19:00h,
Poliesportiu de Magalluf (Avda. de les Palmeres, 23. Magaluf)
Tel. cita prèvia: 971 139 196 (dill-div 9:00h a 14:00h)

FUNCIONS
D'acord amb el decret de Batlia de data 21 de novembre de 2023, de delegació d'atribucions en les tinences de Batlia, es deleguen en el Sr. Manuel Mas Sánchez:

La direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent, amb els assessoraments tècnics necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats. Aquestes competències inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

Queden sota la dependència directa del Tinent de Batle de Manteniment, Serveis Urbans, Cultura, Món Rural i Benestar Animal:
- Manteniment de parcs i jardins, enllumenat públic, edificis municipals i reparació de béns (a excepció d'instal·lacions esportives)
- Circulació , senyalització viària i mobilitat
- Promoció de la Mobilitat Sostenible
- Transports
- Magatzem municipal
- Cementiri municipal
- Serveis urbans: relacions amb Calvià 2000 SA. i empreses concessionàries en matèria de connexions municipals d'aigua potable i clavegueram, tarifes, cànon de depuració, etc.
- Món Rural
- Benestar Animal
- Serveis de formació, ocupació i emprenedoria: Institut de Formació i Ocupació (IFOC)
- Serveis culturals
- Servei Lingüístic

RETRIBUCIÓ
58.550,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.182,14€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 8.364,28€ bruts. Aprovat en el Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats de Manuel Mas Sánchez  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Neix a Palma el 17 de març de 1978. Finalitza l'Educació General Bàsica i obté la Certificació Professional SAA, la de Coordinador de Socorristes i el títol de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo. Estudia fotografia professional (nivells 1 i 2). En l'àmbit professional treballa, del 1996 al 2005 en Manuel Mas Mondéjar CB, empresa d'explotació de concessions administratives a platges de Calvià. Entre el 2006 i el 2015, dirigeix l'empresa Mallorca Offshore Boats S.L., d'explotació de concessions administratives a les platges de Calvià i importació d'embarcacions nord-americanes a Mallorca, feina que compagina amb les tasques de coordinador de l'empresa de socorristes de Calvià i la presidència de l'Associació benèfica SOS Calvià. Des del 2016 ha treballat per compte aliè a l'empresa SIMEPLA S.L. i, com a autònom, en l’Explotació de platges, Salvament i Socorrisme. A més de presidir SOS Calvià, també col·labora amb l'Associació Sal y Ayuda, dins el projecte Esperanza y justicia por igual.

Informació revisada: abril 2024