Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP 26/16

26.16 SERVEI PER LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MUNICIPAL DE "MULTI-EXTRAESCOLAR"
 

Pliego de cláusulas administrativas particulares (+) 

Pliego de prescripciones técnicas (+)

Data límit de presentació de proposicions: 22 d'agost de 2016 a les 14:00 hores.

Adjudicació i formalització (+)