Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. nē 02/16


SUBMINISTRAMENT DE IOGURTS PER A LES ESCOLES MUNICIPALS D'DUCACIÓ INFANTIL DE L'IMEB


Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) (+)

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) (+)

Presentació de proposicions a l'IMEB, de dilluns a divendres, de les 9 a les 14:30 hores.

Data límit: 26 de febrer de 2016 a les 14:30 hores.

Adjudicació (+)

Formalització del contracte: 15 d'abril de 2016