Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 01/16


SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA URBANITZACIÓ GALATZÓ

Presentació de proposicions a l'IMEB, de dilluns a divendres, de les 9 a les 14:30 hores.

Data límit de presentació de proposicions: 11 de febrer de 2016 a les 14:30 hores.

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) (+)

Plec de Clàusules Administratives Particulars (+)

Annexe II. Distribució cotes (+)

Adjudicació (+)

Formalització del contracte: 17 de març de 2016