Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 09.13

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MUNICIPAL DANSA A L'ESCOLA. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Data límit de recepció d'ofertes i solˇlicitud de participació: 02.10.2013

Lloc de presentació: Registre de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques. C. Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià.

Horari de registre: de 9:00 a 14:30 de dilluns a divendres


Plec de clàusules administratives particulars


Plec de prescripcions tècniques


Anunci resolució d'adjudicació contracte