Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Borses de Treball

2021. CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL PER A PROVEIR,  LLOCS VACANTS, DE CARÀCTER LABORAL, DE LA CATEGORIA DE CUINER/A  A LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS   GESTIONADES PER  L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (IMEB)
     Bases publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 159, de 18 de novembre de 2021) (+) Presentació sol·licituds fins al dia 2 de desembre de 2021.
          Model de sol·licitud d'admissió a proves selectives de l'IMEB (+)
          Llistat provisional d'admesos i exclosos.  Publicación en data 3 de febrer de 2022. Termini per al·legacions fins al dia 10 de febrer de 2022. (+)
          Llistat definitiu d'admesos i exclosos (+). Publicat en data 15 de febrer de 2022.
          Llistat provisional baremació mèrits (+). Publicació en data 18 de març de 2022. Termini per al·legacions fins al dia 23 de març de 2022.
          
Llistat definitiu baremació mèrits (+) Acta de la CTV de data 24/3/2022 (+) Publicació en data 29 de març de 2022. 
Resolució de la Presidenta sobre constitució borsa de treball (+) Data de publicació 31 de març de 2022 
Llistat actualitzat borsa de treball a 20/10/2022 (+)

2021. CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL PER A PROVEIR,  LLOCS VACANTS, DE CARÀCTER LABORAL, DE LA CATEGORIA DE NETEJADOR/A  A LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS  GESTIONADES PER  L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (IMEB)
Bases publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 159, de 18 de novembre de 2021) (+)
Presentació sol·licituds fins al dia 2 de desembre de 2021
     Model de sol·licitud d'admissió a proves selectives de l'IMEB (+)
Llistat provisional d'admesos i exclosos.  Publicació en data 15 de febrer de 2022. Presentació d'al·legacions fins dia 22 de febrer de 2022. (+)
     Llistat definitiu de persones admeses i excloses. Publicat en data 28 de febrer de 2022 (+)
     Llistat provisional baremació mèrits (+). Publicació en data 18 de març de 2022. Termini per al·legacions fins al dia 23 de març de 2022.
Resolució de la Presidenta sobre constitució borsa de treball (+) Data de publicació 11 d'abril de 2022
Llistat actualitzat borsa de treball a 20/10/2022 (+)

    2021.
 CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL PER A PROVEIR  LLOCS VACANTS DE CARÀCTER LABORAL, DE LA CATEGORIA D'EDUCADOR/A  A LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTILS GESTIONADES PER L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (IMEB)
Bases publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 124, de 9 de setembre de 2021) (+)
     Rectificació errades BOIB (+)
Sol·licitud d'admissió a proves selectives (+)
Presentació sol·licituds fins dia 23 de setembre de 2021
     Llistat provisional d'admesos i exclosos. Publicació en data 7 de febrer de 2022. Presentació d'al·legacions fins dia 21 de febrer de 2022. (+)
     Llistat definitiu de persones admeses i excloses. Publicat en data 28 de febrer de 2022 (+)
     Ampliació llistat definitiu de persones admeses. Publicat en data 4 de març de 2022 (+)
Llistat provisional de la baremació de mèrits. Publicat en data 25 de març de 2022. Termini d'al·legacions fins al dia 30 de març de 2022 (+)
Resolució de la Presidenta donant audiència a diverses persones (+) Termini per lliurar la documentació fins al dia 6 d'abril de 2022
     Baremació de mèrits provisional de la Sra. Vanesa Portela Martínez. Publicat en data 31 de març de 2022. Termini d'al·legacions fins al dia 5 d'abril de 2022(+)
Acta de la CTV amb el resultat de les al·legacions lliurades dins el termini atorgat. Publicada en data 4 de maig de 2022 (+)
Baremació dels mèrits provisionals de la Sra. Serra García i  de la Sra. Serradilla Fernández. Publicada en data 4 de maig de 2022. Termini d'al·legacions fins al dia 9 de maig de 2022 (+)
Resolució de la Presidenta ampliant el llistat definitiu de persones excloses (+) Publicat en data 6 de maig de 2022
Acta de la CTV amb el resultat de les al·legacions lliurades per la Sra. Fernández Gutiérrez i la Sra. Serradilla Fernández. Publicada en data 10 de maig de 2022 (+)
Resolució de la Presidenta sobre constitució borsa de treball (+) Data de publicació 10 de mayo de 2022
LListat actualitzat borsa de treball a 20/10/2022 (+)

2021. CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL PER A PROVEIR, UN LLOC VACANT, DE CARÀCTER LABORAL, DE LA CATEGORIA DE TÉCNIC/A DE GRAU EN DRET O TÍTOLS OFICIALMENT EQUIVALENTS PER A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (IMEB)
Bases publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 104, de 5 d'agost de 2021) (+)
Rectificació bases composició de la Comissió tècnica de valoració  (+)
Sol·licitud d'admissió a proves selectives (+)
Presentació de sol·licituds fins dia 19 d'agost de 2021
Llistat provisional d'admesos i exclosos. Publicació en data 31 d'agost de 2021. Presentació d'al·legacions fins dia 7 de setembre de 2021. (+)
Modificació llistat provisional d'admesos i exclosos. Publicació en data 22 de setembre de 2021. Presentació d'al·legacions fins dia 29 de setembre de 2021 (+)
Llistat definitiu d'admesos i exclosos, designació President de la CTV i convocatòria de l'exercici pràctic (+)
Resultats exercici (+) Publicat el 18 d'octubre de 2021. Presentació d'al·legacions fins dia 21 d'octubre de 2021.
Resultats definitius (+) publicat el 25 d'octubre de 2021. Termini presentació de mérits susceptibles de valoració fins dia 2 de novembre de 2021.
Resultats provisionals de la valoració de mèrits (+). Termini presentació al·legacions fins dia 12 de noviembre de 2021.
Resultats definitius de la valoració de mèrits (+).

2021 CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL, PEL SISTEMA DE CONCURS, DE LA CATEGÒRIA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTEQUES PER A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (IMEB)
Bases publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB nº37, de 18 de març de 2021) (+)
Registre IMEB (+)*
Sol·licitud d'admissió a proves selectives (+)
Presentació de sol·licituds fins dia 13 d'abril de 2021.
Llistat provisional d'admesos i exclosos. Presentació d'al·legacions fins dia 10 d'agost. (+)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses. Lloc i data de la prova. (+) La realització de l’exercici únic previst a la base 5.1 de la convocatòria, és el dia 27 d'agost de 2021,  a les 9.00 hores, a l'IES Calvià (per l'entrada d'Avinguda Son Pillo, 1, Santa Ponça – Galatzó, Calvià) 
Resolució error material involuntari. Data de publicació: 20/08/2021 
Resultats provisionals exercici únic. Presentació d'al·legacions fins dia 17/09/2021. Data de publicació: 14/09/2021
Resultats definitius exercici únic. Presentació de mèrits fins dia 6 d'octubre. Data de publicació: 29/09/2021
Resultats provisionals de la valoració de mèrits. Termini presentació al·legacions fins dia 25 de gener de 2022. Data publicació: 20/01/2022
Resultats definitius de la valoració de mèrits.
Correcció error material.
Resolució de la Presidenta sobre constitució borsa de treball. Data de publicació 28 de febrer de 2022 (+)
Modificació de la Presidenta sobre constitució borsa de treball. Data de publicació 4 de març de 2022 (+)

*En relació amb les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria amb el model de formulari de registre general del'IMEB, s'informa els sol·licitants que la finalitat del tractament és la tramitació i gestió de la seva participació en una borsa de treball.
En cas de disconformitat , hauran de notificar-ho en les oficines de l'IMEB (971 139 139) o a través del correu electrònic imeb@calvia.com2016 CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL PER PROVEIR, AMB CARÀCTER TEMPORAL, LLOCS VACANTS A LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS GESTIONADES PER L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (IMEB)

Bases publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB n.62, de 17 de maig de 2016) 

  • Borsa de treball vacants personal Cuina (+)
  • Borsa de treball vacants personal Neteja  (+)
  • Borsa de treball vacants personal Educatiu (+)

Resultats finals convocatòria de borsa de treball per proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià.

  • Baremació definitiva de Cuina (+)
  • Baremació definitiva de Neteja (+)
  • Baremació definitiva d'Educador/a (+)  

Llistat actualitzat borsa de treball (juny 2020)

2013 (BOIB, 23 de març de 2013) CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL PER PROVEIR, AMB CARÀCTER TEMPORAL, LLOCS VACANTS A LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPALS GESTIONADES PER L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ

Resultats finals convocatòria de borsa de treball per proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants a l'escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià. Actualitzada 20.01.2016.

  • BOLSA DE TRABAJO VACANTES PERSONAL DE COCINA (+)
  • BOLSA DE TRABAJO VACANTES PERSONAL DE LIMPIEZA (+)
  • BOLSA DE TRABAJO VACANTES EDUCADOR/A (+)

Relació d'admesos i exclosos