Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Fernando Buenaventura Palmer Milla

GERENT INSTITUT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CALVIÀ (IFOC )

fbpalmer@calvia.com

FUNCIONS
Estatuts IFOC. Seran comesos del Gerent l'exercitar els poders inherents a la titularitat del Servei relatius al compliment dels objectius generals d'aquest, amb autonomia i plena responsabilitat, que estaran solament limitades pels criteris i instruccions directes emanades dels Òrgans de Govern del Servei. Especialment, correspon al Gerent: Executar i fer complir els acords del  Consell d'Administració. Dirigir i inspeccionar els serveis. Representar administrativament al Servei. Ordenar tots els pagaments que tinguin consignació expressa. Assistir a les sessions del Consell d'Administració i del Consell Assessor, amb veu i sense vot. Les altres que són pròpies del Consell d'Administració i que aquest li confereixi.

DADES BIOGRÀFIQUES
Nascut a Palma el 13 de juliol de 1971. És Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Sevilla . Té el Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Internacional de la Rioja i el Grau en Dret per la Universitat Internacional de la Rioja. Economista col·legiat pertanyent al Col·legi d'Economistes de Balears

La seva vida professional l'ha desenvolupat com a empresari, en diferents camps i activitats, així com en el sector de la construcció , la promoció immobiliària i la restauració. Com a economista també s'ha dedicat a l'assessorament i la consultoria empresarial. Entre les seves aficions es troben el tennis i la nàutica.

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA
55.411,43 € bruts anuals, distribuïts en catorze pagues anuals, dues d'elles extraordinàries.

NOMENAMENT
Nomenament de Fernando B. Palmer Milla »

DECLARACIÓ DE BÉNS, INTERESSOS I ACTIVITATS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s'estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin en el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Declaració patrimonial i d'activitats de Fernando Buenaventura Palmer Milla »

Com s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, tots els membres de la Corporació, els alts càrrecs directius de l'Ajuntament i els funcionaris amb habilitació nacional estatal que ocupin llocs de lliure designació, estan obligats a formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 

 

Informació revisada: agost 2023