Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mónica Molina Magaña 

DIRECTORA GENERAL DE BENESTAR SOCIAL, FAMILIA, TERCERA EDAT, CENTRE DE DIA I IGUALTAT

mmolina@calvia.com

FUNCIONS
Dirigir i impulsar les actuacions relatives als Serveis de Benestar Social, Família, 3a Edat, Centre de Dia i Igualtat, sota la direcció de les Tinences de Batlia competents en aquestes matèries i es responsabilitzarà de la coordinació, organització i gestió del conjunt d'Unitats Administratives que comprengui.

DADES BIOGRÀFIQUES
Nascuda a Palma en 1985. Té la diplomatura de Ciències Empresarials per la UIB (2011), el títol de tècnica en Comptabilitat i Fiscalitat per la UIB (2011) així com el Màster en Formació per al Professorat (2015). Ha realitzat cursos com el d'Iniciador Esportiu, impartit pel Pla de Formació Esportiva del Consell de Mallorca (2002), el seminari de Finançament Autonòmic i Reforma de l'Estatut (2005), les jornades sobre Trust i Patrimonis Familiars (2006). Posseeix el títol de Prevenció de Riscos Laborals (MAPFRE-UIB, 2007).

Ha treballat, des de l'any 2012 i fins al 2023, en Hotelbeds, com a Distribution Rules Analyst (departament DRT), Product Display Analyst (departament Distribució), Manager OSC, Loading Team Leader, Middle East, Turkey and Chains (departament OSC), Loading AgentOffers (departament OSC). Anteriorment, va treballar com a auxiliar administrativa en la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, Govern dels Illes Balears, a través de la subcontracta Mallorca Phone Asistance, i va treballar, amb contractes de becària, entre el 2006 i el 2010, a la Banca March, a l'IMEB i a l'Ajuntament de Calvià (departaments d'Intervenció i Tresoreria).

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA
56.000 € bruts anuals distribuïts en 14 pagues.

DECRET DE NOMENAMENT

Decret de nomenament de Mónica Molina Magaña »

DECLARACIÓ DE BÉNS, INTERESSOS I ACTIVITATS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Declaració patrimonial i d'activitats de Mónica Molina Magaña   

Com s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, tots els membres de la Corporació, els alts càrrecs directius de l'Ajuntament i els funcionaris amb habilitació nacional estatal que ocupin llocs de lliure designació, estan obligats a formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 

 

Informació revisada: agost 2023