Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter


Correu electrònic i protecció de dades

L’Ajuntament de Calvià disposa en el seu lloc web de diferents adreces de correu electrònic que serveixen de canal de comunicació per a les finalitats establertes en cada cas. Així mateix, l'Ajuntament a vegades pot utilitzar el correu electrònic com a canal de comunicació amb aquelles persones i/o entitats amb qui manté algun tipus de relació.

Les dades del responsable del tractament i les dades de contacte del delegat de protecció de dades es troben indicats en la  Política de Privacitat.

En atenció a la finalitat de què es tracti, la base legitimadora per al tractament de les dades de la persona usuària/remitent del correu per part de l'Ajuntament serà:

  1. La satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.

  2. El consentiment prestat per l'usuari/remitent, en aquells casos en els quals procedeixi, com ocorre amb el tractament que deriva de l'autorització de l'usuari a l'enviament d'informació de qualsevol producte i/o servei ofert per l'Ajuntament.

  3. L'existència d'una relació contractual o precontractual, en aquells casos en els quals el tractament deriva de l'existència de relacions contractuals o prestació de serveis.

No estan previstes comunicacions de dades a tercers ni transferències a tercers països o organitzacions internacionals, excepte obligació legal. 

Les dades obtingudes a través del correu electrònic es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Els drets en matèria de protecció de dades que assisteixen a les persones usuàries/remitents de correus són els establerts en la  Política de Privacitat.

 

Informació revisada: gener 2023