Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Habitatge social municipal

Consulta pública prèvia en atenció al projecte de derogació de l'ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització dels pisos d'emergència social i habitatges socials (BOIB núm. 131, 15 d'octubre del 2016) i de l'ordenança reguladora del preu públic per a la utilització dels pisos d'emergència social i dels habitatges socials de l'Ajuntament de Calvià (ordre: 58). Període: 31/01/2023 al 20/02/2023.

Ordenança 
Fullet informatiu 
Imprès de sol·licitud 

 

CONVOCATÒRIA 2019 i 2020

Autorització sol.licitants Habitatges Socials de 2019 i 2020 per a realitzar consultes i millora de sol.licituds (termini presentació documentació per Registre General d'Entrada de l'Ajuntament fins 09/09/21)

Declaració responsable autorització consultes

 

CONVOCATÒRIA 2016 A 2018

Llistat municipal de sol.licitants d'habitages socials

Acord exoneració abonament mensualitats preu públic i despeses generals durant període estat alarma Habitatges Socials i pis d'emergència social  (presentació documentació per Registre General d'Entrada de l'Ajuntament fins 08/09/21)

Avísinformació com acreditar vulnerabilitat per exoneració abonament mensualitats 

Declaració responsable autorització consultes

 

Més informació
Telèfon: 971 699 900  Fax: 971139137
Telèfon centraleta: 971 139 100
habitatge@calvia.com

 Pàgina actualitzada: 30/01/2023