Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ajudes econòmiques

Les prestacions econòmiques són un instrument del catàleg de prestacions dels Serveis Socials Municipals que possibiliten la cobertura de necessitats bàsiques, així com complementàries per al desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. Juntament amb les prestacions tècniques, realitzen una funció de prevenció de processos d'exclusió social, potencien l'autonomia personal i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Van dirigides a aquells individus i famílies amb dificultats soci-econòmiques per cobrir les seves necessitats, sorgides tant per causes merament conjunturals, com per la configuració de la seva pròpia estructura soci-familiar.

  • Prestacions per a la cobertura de necessitats bàsiques: manutenció, habitatge, sanitat, transport, allotjament alternatiu). Objectiu: Possibilitar la cobertura de necessitats bàsiques per al desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. Població: Individus i famílies amb dificultats soci-econòmiques per cobrir les seves necessitats. 
  • Prestacions per a la participació de nens i joves en activitats socioculturals. Objectiu: Facilitar la integració social i l'adequada atenció dels menors pertanyents a famílies amb dificultats soci-econòmiques i possibilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. Població: Famílies amb fills amb edats compreses entre els 6 i 12 anys.
  • Prestacions per al pagament del menjador escolar. Objectiu: Facilitar la integració social i la cobertura de necessitats bàsiques dels menors. Població: Famílies amb dificultats soci-econòmiques i amb fills en edat escolar.
  • Prestacions per al pagament de la quota de les escoles infantils municipals. Objectiu: Possibilitar l'accés i/o manteniment de l'assistència a les escoles infantils municipals
    com a mesura facilitadora de la conciliació de la vida familiar i laboral així com preventiva en situacions de risc. Població: Famílies amb fills d'edats de 0 a 3 anys i amb dificultats soci-econòmiques.
  • Renda Mínima d'Inserció (RMI) tramitades per Serveis Socials de l'Ajuntament de Calvià.

Accedir als centres de Serveis Socials