Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Col·lecció Memòria de Calvià

 COL·LECCIÓ «Memòria de Calvià»

«Memòria de Calvià» és un projecte iniciat el 2014 pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià destinat a la recuperació i conservació  de diferents aspectes del món calvianer de cara a crear un arxiu oral que sigui referència en el futur de la història del nostre municipi. 

Els llibres de la col·lecció «Memòria de Calvià» s'estructuren a partir de dos grans blocs: 

1. Una primera part dedicada a exposar els diferents aspectes del tema tractat en el volum corresponent des d'un punt de vista històric, a partir de la investigació  arxivística i de la consulta bibliogràfica.
2. La segona part del llibre inclou el testimoni de persones de Calvià relacionades amb la matèria tractada, que hi aporten les seves vivències i records.  El recull de testimonis es basa en la trobada que es fa amb tots els participants per enregistrar un vídeo que després acompanya el llibre en forma de pendrive i que configurarà, en el futur, un arxiu oral d'un valor indubtable per conèixer de primera mà el passat del municipi. 

 

 

TÍTOLS PUBLICATS

 

     Galatzó. Temps i feines
     Col·lecció «Memòria de Calvià», 1
     2015 DL: PM 635-2015     

Aquest volum, que ençata la col·lecció, tracta el món de les antigues possessions com a eixos principals de l'economia i de la societat de la ruralia mallorquina de segles pretèrits. A partir dels textos redactats per Joana Maria Roque, s'hi tracta la història de Galatzó i s'hi descriuen les cases i dependències annexes, el patrimoni natural i la riquesa etnològica de la finca. Però, sobretot, les pàgines del llibre volen mostrar un retrat fidel de la gent que habità la possessió i de les feines que hi desenvolupà, des del senyor al roter, passant pels missatges, els pastors, els jornalers... En definitiva, un quadre complet del que fou un espai econòmic i de producció, però sobretot de vida i de socialització de les persones, en l'època preturística. 

 

 

 

 

     Història del futbol a la vila de Calvià
     Xavier Terrasa García
     Col·lecció «Memòria de Calvià» , 2
     2016 DL: PM 150-2016

El segon lliurament de la col·lecció aborda la història del futbol a Calvià, i ho fa centrant-se en el naixement i la trajectòria de l'equip emblemàtic del municipi, el C.D. Calvià. Xavier Terrasa es remunta als orígens d'aquest esport a Calvià abans de la Guerra Civil, amb equips mítics com El Huracán, el Calvianense, la U.D. Capdellanense o el Siglón. A continuació se centra ja en els orígens i singladura del C.D. Calvià, tot descrivint-ne les etapes i el seu pas per diferents categories del futbol, que tenen el moment àlgid en l'època dels 80 del segle passat, quan l'equip ascendí a la tercera divisió. Un capítol dedicat als jugadors més destacats del club i, en la segona part del llibre, els testimonis d'alguns jugadors, presidents i directius de l'entitat, completen aquesta panoràmica del que ha estat la història de l'«esport rei» a Calvià. 

 

 

 

    La premsa forana a Calvià
   
Col·lecció «Memòria de Calvià», 3
    2016 DL: PM 1481-2016

El dinamisme de la premsa forana arreu de Mallorca ha tingut un bon reflex a Calvià. De fet, el nostre municipi ha estat un dels pobles de l'Illa que ha vist néixer més publicacions d'aquesta tipologia, i el tercer llibre de «Memòria de Calvià» n'ha volgut deixar testimoni oral i escrit. Després d'una introducció d'Agustí Aguiló que emmarca i descriu el fenomen de la premsa forana a Calvià, el capítol central del llibre va dedicat a les revistes més importants publicades en el terme municipal: Vora MarVeïnats,
Entre totsMaganovaL'OllaLa VeuL'Estaló, amb el valor afegit que el text referit a cada revista ha estat redactat per les persones que en foren fundadores o impulsores. Aquestes mateixes persones i algunes altres narren, en la part dedicada als «testimonis», les experiències viscudes a l'hora de tirar endavant cadascuna de les publicacions.

 

 

 

 

     Els antics oficis a Calvià (1860-1960) 
     Brígida Gomila Juaneda
     Col·lecció «Memòria de Calvià», 4
     2017 DL: PM 1518-2017

El quart volum de la col·lecció va dedicat als oficis propis de les poblacions rurals en l'època preturística, ocupacions que en podríem dir «urbanes» o que no són pròpiament de l'àmbit agrícola i ramader. Brígida Gomila basteix el relat històric a partir de dos eixos: un dedicat a les feines de les dones i un altre a les dels homes. Primer ens explica l'ofici i, després, en relaciona les persones i famílies de Calvià i des Capdellà que l'exerciren. Pel que fa a les dones, cal destacar l'interès de l'autora a tractar-ne les feines i ocupacions —criades i serventes, forneres, modistes, comares...— i a rescatar-les de l'oblit o indiferència a què molt sovint els ha relegat la història. Quant als homes, hi veiem tractats una munió d'oficis, que l'autora ens presenta classificats per tipologies: administratius (secretari, saig, carter...), relacionats amb la salut i la higiene (metge, barber), amb l'ensenyament (mestre), amb la mar (mariner, maquinista, pescador, faroner), amb la pedra (pedrer, guixer, picapedrer)... i un llarg etcètera. Clou el llibre el testimoni de persones de Calvià i des Capdellà els pares o padrins de les quals exerciren els oficis de saig, sabater, piner i ferrer. 

 

 

 

     Del carro als primers cotxes:  
     Els antics mitjans de transport a Calvià

     Bàrbara Montoya Boix
     Col·lecció «Memòria de Calvià», 5
     2020 DL: PM-40-2020

La jove investigadora calvianera Bàrbara Montoya Boix ens ofereix en aquest llibre un recorregut històric del transport a Calvià. L'estudi tracta per capítols cada tipus de transport: el transport públic, des de les primeres diligències que pujaven a Calvià i el tramvia que arribava a Cas Català als primers camions de passatgers anomenats «es Correu»; el transport particular, des dels desplaçaments a peu i la utilització dels carros i carruatges a l'arribada de la bicicleta, de les motocicletes i dels primers cotxes particulars; i, finalment, el transport de materials i mercaderies. El text està farcit d’anècdotes i històries arreplegades de la gent de Calvià i des Capdellà, i també hi ha una feina important de recopilació de fotografies relacionades amb la temàtica, moltes de les quals inèdites. El treball, en fi, com és obligat en la col·lecció «Memòria», deixa constància de les famílies i persones que es relacionaren amb el món del transport a Calvià.

 

 

 

     La medicina i la salut a Calvià en temps antics:  
     metges, medecines i remeis naturals
 
   Alberto Lahoz Domínguez 
     Col·lecció «Memòria de Calvià», 6
     2022 DL: PM 00955-2022

La panoràmica històrica que traça en aquest llibre Alberto Lahoz sobre el món de la medicina i la salut a Calvià dedica, com és natural, un capítol important a les pestes que afectaren amb més o menys intensitat Calvià al llarg de la història, així com a les mesures sanitàries de prevenció que les autoritats de l'època hagueren d'adoptar. També hi tenen un paper destacat els metges que exerciren a Calvià i es Capdellà i tot allò relacionat amb les medicines, sense deixar de banda la medicina popular i els seus remeis naturals, com a defensa primera davant malalties i lesions. La part històrica es completa amb un apartat dedicat als parts i naixements fets a la manera antiga. Pel que fa a la segona part del llibre, l'integren diversos testimonis orals, entre els quals hi ha un metge i altres tres persones que conegueren personalment els facultatius de Calvià, de qui ens en dibuixen el perfil professional i humà. Es pot dir que estam davant una aportació, des de Calvià, a una matèria, la medicina i la salut dels nostres avantpassats, de moment força inèdita en l'àmbit de la Part Forana de Mallorca.