Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Adjudicació de 99 nous HPO de Santa Ponça

Dimarts, 28 de novembre de 2023

Comença el procés d'adjudicació dels 99 nous HPO promoguts per l'Ajuntament a Santa Ponça

Vídeo

L'Ajuntament de Calvià aprovarà aquest dijous al Ple Municipal els criteris per a l'adjudicació en règim de lloguer amb opció a compra dels 99 HPO que s'han construït al nucli de Santa Ponça.

L'1 de desembre es tanca el llistat d'inscrits al Registre de Demandants d'Habitatge Protegit de l'IBAVI com a sol·licitants d'habitatge protegit en règim de lloguer amb opció de compra a Calvià, per la qual cosa començarà el procés d'adjudicació en els termes previstos a la legislació vigent.

S‟ha establert que el procediment d'adjudicació d'habitatges i els aparcaments annexos serà el de baremació i sorteig d'adjudicació en base a una sèrie de criteris. Entre els requisits hi ha, entre d'altres, estar empadronat a Calvià i l'acreditació d'uns ingressos anuals mínims i màxims de la unitat de convivència, així com no ser titular de cap altre habitatge.

La promoció, ubicada a l'Avinguda Miguel d'Unamuno de Santa Ponça, compta amb 5 habitatges d'un dormitori, 60 de dos dormitoris, 30 de tres dormitoris i 4 de quatre dormitoris. Tots els habitatges tenen una plaça d'aparcament associada. Alguns dels immobles d'una i dues habitacions estan adaptats per acollir persones de mobilitat reduïda, encara que únicament en podran sol·licitar un adaptat les persones que acreditin la necessitat de fer servir cadira de rodes.

Els habitatges i aparcaments seran objecte d'un contracte d'arrendament amb opció de compra per un termini màxim de deu anys. Transcorreguts els dos primers anys del contracte, l'arrendatari pot exercir, si ho desitja, el dret d'opció a compra. Es deduiran de l'import final a pagar les quantitats satisfetes a les quotes d'arrendament en concepte de pagament a compte per a l'adquisició de l'immoble.

En cas que no s'exerceixi el dret d'opció a compra després dels deu anys de lloguer, l'adjudicatari haurà d'abandonar l'habitatge i deixar-lo a disposició de l'Ajuntament.