Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Acords aprovats al Ple del mes de setembre

Dijous, 28 de setembre de 2023

L'Ajuntament de Calvià rebaixa l'IBI a 58.478 propietats urbanes i rústiques del municipi

És un dels acords aprovats al Ple del mes de setembre

Festius locals del municipi de Calvià 2024
L'Ajuntament ha agraït i reconegut la tasca encomiable desenvolupada per Pedro Nadal i José Luis Mesa per tots els anys de treball al servei de la Corporació en el moment de la seva jubilació. Així ha començat el Ple per a continuació aprovar el calendari de festes locals del municipi de l'any 2024 -amb l'abstenció del PSIB-PSOE- que queda fixat de la manera següent:
· 25 de juliol, Sant Jaume, festiu a tot el municipi a excepció des Capdellà.
· 26 de desembre, Sant Esteve, festiu a tot el municipi a excepció des Capdellà.
· 20 de gener, Sant Sebastià, festiu a es Capdellà.
· 16 de juliol, Verge del Carme, festiu a es Capdellà.

Fraccionament del pagament de tributs locals
També s'aprova l'inici de la tramitació l'Ordenança General de Recaptació de Tributs i altres ingressos que permetrà fraccionar els pagaments —vot a favor dels grups de PP i Vox: abstenció del grup de PSIB-PSOE—. Amb això es fa possible la implementació de noves eines amb l'objectiu de la millora dels serveis que en matèria de gestió tributària i recaptatòria s'estan prestant. L'Oficina Municipal de Tributs redactarà la modificació i impulsarà el procediment fins a l'aprovació definitiva, demanant a aquest efecte, els preceptius informes de Secretaria, Intervenció i, si escau, els informes tècnics que resultin necessaris, fins a la seva completa publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per entrar en vigor.

Modificació i rebaixa de l'IBI
De la mateixa manera -amb el vot en contra del PSIB-PSOE- s'ha aprovat iniciar l'expedient per a la tramitació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI). Entre altres aspectes, es baixa l'1 per cent del tipus de gravamen a aplicar tant als béns immobles urbans com a rústics i es fixen bonificacions per a famílies nombroses. Els ciutadans de Calvià s'estalviaran 228.675 euros cada any

Reglament Municipal per a l'ús de les llengües oficials
També ha sortit endavant l'aprovació inicial del Reglament Municipal per a l'ús de les llengües oficials a l'Ajuntament de Calvià que estableix la igualtat d'espanyol i català. Ha merescut els vots a favor dels grups de PP i Vox i en contra del grup de PSIB-PSOE. El reglament proposat establirà entre altres coses:
· Es garantirà el dret dels ciutadans a ser atesos de manera oral o escrita per l'Ajuntament en les dues llengües oficials.
· Tota la documentació de l'àmbit administratiu de la Corporació i de l'equip de Govern podrà redactar-se indistintament en les dues llengües oficials.
· Els rètols, cartells i indicadors exteriors i interiors de totes les dependències municipals seran bilingües.
· La promoció i la difusió de la informació d'interès ciutadà i institucional es durà a terme en les dues llengües oficials.

Amnistia
La situació política actual a nivell nacional ha merescut dues mocions, una del PSIB-PSOE i una altra de conjunta de PP i VOX. El Ple ha rebutjat amb el vot favorable de PP i VOX qualsevol mena d'indult o amnistia i remetrà la petició a la Presidència del Govern d'Espanya. El PSIB-PSOE hi ha votat en contra.

D'altra banda, s'ha rebutjat la moció socialista per instar el Govern a «continuar fent del diàleg, dins del marc constitucional, l'eina per millorar la convivència entre els catalans i amb la resta d'Espanya».

Jubilació anticipada per a cambreres de pisos
El Ple ha aprovat per unanimitat la moció de Vox per traslladar al Govern dʻEspanya la petició dʻestablir la jubilació anticipada per a les cambreres de pisos. Es proposa jubilació als 60 anys sense coeficients reductors.