Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de carnet d'abonat per a l'ús de instalˇlacions esportives

Solˇlicitar carnet d'abonat per a la utilització de les distintes instalˇlacions o serveis existents en les instalˇlacions esportives municipals. Aquests abonaments podran ser de caràcter familiar, individual o juvenil.

Cost del trāmit:
Veure Ordenança Reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instalˇlacions esportives municipals.

Documents a presentar:
-Instància General degudament emplenada

-Justificant pagament taxes

-Document acreditatiu d'estar empadronat o ser contribuent en el municipi de Calvià