Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud targeta resident per a estacionament en zona blava

Solˇlicitar targeta resident per a l'estacionament de vehicles de residents en zona blava

Procediment:
S'inicia mitjançant presentació de la documentació pertinent en el Servei d'Atenció al Ciutadà.

Cost del trāmit:
6€

Documents a presentar:
Requisits:

1. El solˇlicitant haurà d'estar empadronat en zona blava.

2.- Només s'atorgarà un distintiu per cada propietari de vehicles.

Excepció:

Es podran expedir distintius en el cas que el solˇlicitant convisqui amb cònjuge o parents en primer grau empadronats en el mateix domicili i titulars del permís de conduir (cas de 2 o mes cotxes a nom d'una mateixa persona).

3. El vehicle haurà d'estar d'alta i al corrent de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica municipal.

Documents a presentar:

- Instància general degudament emplenada.

- Fitxa tècnica del vehicle

- Permís de circulació del vehicle (aquest vehicle, en qualsevol cas, ha d'estar domiciliat en el domicili de Calvià de l'interessat).

- DNI

- Permís de conduir del cònjuge o parents en primer grau, per al cas de l'excepció prevista en el requisit número 2 .

Normativa aplicable:
Reglament Municipal de circulació i seguretat vial (BOIB 112 de 14 d'agost de 2004)