Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud de renovaciķ del carnet de taxista

Solˇlicitar la renovació del carnet de taxista

Procediment:
S'inicia a petició de l'interessat o del seu representant legal, presentant la documentació pertinent en el Servei d'Atenció al Ciutadà. Posteriorment el Servei de Transports verifica la documentació presentada i, si escau, concedeix la renovació i ho comunica a l'interessat.

Cost del trāmit:
3.31€

Documents a presentar:
- Imprès específic degudament emplenat.

- Fotocòpia del carnet a renovar.

- Fotocòpia del permís de conduir B2 o BTP.

- Una fotografia tipus carnet. - En cas de respresentant, poder suficient que acrediti tal condició.

Normativa aplicable:
Reglament municipal del servei públic de transports de viatgers d'automòbils de turisme.