Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Elisa
Monserrat Mayol

REGIDORA DEL PP

SISENA TINENTA DE BATLE 
DELEGADA DE TURISME, PLATGES I LITORAL, COMERÇ, ACTIVITATS, INFRACCIONS I SANCIONS . REGIDORA DELEGADA
DE LA ZONA DE PORTALS NOUS

emonserrat@calvia.com


 

OFICINA D'ATENCIÓ A LES ZONES
Portals Nous
AAVV Portals Nous i Bendinat (Carrer de la Lluna, 3. Portals Nous)
Dilluns de 17:00h a 19:00h
Tel. cita prèvia: 971 139 192 (dill-div 9:00h a 14:00h)

FUNCIONS
D'acord amb el decret de Batlia de data 21 de novembre de 2023, de delegació d'atribucions en les tinences de Batlia, es deleguen en la Sra. Elisa Monserrat Mayol:

La direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent, amb els assessoraments tècnics necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats. Les competències esmentades inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

Queden sota la dependència directa de la Tinenta de Batle de Turisme, Platges i litoral, Comerç, Activitats, Infraccions i Sancions:

- Serveis de Turisme
- Serveis de Platges i Litoral
- Serveis de Comerç: promoció i gestió del comerç
- Serveis d'activitats (llicències: obertura d'establiments i activitats classificades)
- Serveis d'Infraccions i Sancions

RETRIBUCIÓ
58.550,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.182,14€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 8.364,28€ bruts. Aprovat en el Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats d'Elisa Monserrat Mayol  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Nascuda a Palma el 3 d'abril de 1971. Té estudis en Turisme (Comandaments Intermedis Turístics). També es va formar en màrqueting i comercialització hotelera. Té una llarga trajectòria professional dins l'àmbit del turisme i l'hoteleria. Va treballar en el departament de Reserves del Grup Iberostar, entre el 2004 i el 2008. Des del 2009 i fins al 2013 va treballar al Grup Orizonia, primer com a responsable MICE, esdeveniments i grups turístics i, seguidament, com a cap de contractació hotelera. També va ser cap de contractació hotelera a Sehrs Turisme, fins al 2016. Des d'aleshores i fins al 2023 ha estat directora de comercialització i desenvolupament hoteler, al grup HOTUSA. És aficionada a l'esport (senderisme, esports aquàtics i bàsquet). Li agrada viatjar i es declara amant de la natura i de la cura del medi ambient

Informació revisada: abril 2024