Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Jaime
Bujosa Arbona

REGIDOR DEL PP

QUART TINENT DE BATLE
DELEGAT D'HABITATGE, URBANISME, PLANEJAMENT I PATRIMONI. REGIDOR DELEGAT DE LA ZONA DES CAPDELLÀ

jbujosa@calvia.com

OFICINA D'ATENCIÓ A LES ZONES
Es Capdellà
Casal des Capdellà. Carrer platges, 11 (Es Capdellà)
Dilluns de 10:00h a 13:00h
Tel. cita prèvia: 971 139 163 (dill-div 9:00h a 14:00h)

FUNCIONS
D'acord amb el decret de Batlia de data 21 de novembre de 2023, de delegació d'atribucions en les tinences de Batlia, es deleguen en el Sr. Jaime Bujosa Arbona:

La direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent, amb els assessoraments tècnics necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats. Les competències atribuïdes inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

Queden sota la dependència directa del Tinent de Batle d'Habitatge, Urbanisme, Planejament i Patrimoni:

- Oficina d'habitatge: execució integral de plans municipals d'habitatge i d'àrees de rehabilitació integrada
- Urbanisme
- Planejament
- Patrimoni. Fundació Puig de sa Morisca

RETRIBUCIÓ
58.550,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.182,14€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 8.364,28€ bruts. Aprovat en el Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats de Jaime Bujosa Arbona  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Va néixer a es Capdellà l'11 de novembre de 1974. Té la diplomatura de professor d'educació primària i un màster de logopèdia (Universitat de Sabadell). També s'ha format com a agent financer. En l'àmbit professional, Jaime Bujosa, com a professor d'educació primària, ha exercit de coordinador d'etapa, cap d'estudis i director del Col·legi Montesión, entre el 2004 i el 2022. Prèviament, del 1998 al 2008, va treballar com a agent financer al banc Santander. Ha estat jugador de la Selecció Espanyola de Futsal, i va participar en el campionat del món de Bolivia, l'any 2000. Ha publicat 3 llibres i al darrer «Relatos para mi querido ser humano» va ser seleccionat com a finalista als XVI Premis Constantí 2022 a Catalunya.

Informació revisada: abril 2024