Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

María Esperanza
Catalá Ribó

REGIDORA DE VOX 

PRIMERA TINENTA DE BATLE 
DELEGADA DE POLICIA LOCAL, PROTECCIÓ CIVIL, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CIUTADANS ESTRANGERS I ESDEVENIMENTS. REGIDORA DELEGADA DE LES ZONES DE CAS CATALÀ, SES ILLETES I BENDINAT

ecatala@calvia.com


 

OFICINA D'ATENCIÓ A LES ZONES
Cas Catalá, ses Illetes i Bendinat
Carretera d'Andratx, 33 (Cas Catalá)
Dimecres de 17:00h a 19:00h
Tel. cita prèvia: 971 139 145 (dill-div 9:00h a 14:00h)

FUNCIONS
D'acord amb el decret de Batlia de data 21 de novembre de 2023, de delegació d'atribucions en les tinences de Batlia, es deleguen en la Sra. Esperanza Catalá Ribó:

La direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent, amb els assessoraments tècnics necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats. Aquestes competències inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

Queden sota la dependència directa de la Tinenta de Batle de Policia Local, Protecció Civil, Joventut, Participació Ciutadana, Ciutadans estrangers i Esdeveniments les següents dependències municipals: 

- Serveis de Policia Local i Protecció Civil
- Seguretat viària
- Servei de Joventut
- Participació Ciutadana i atenció als ciutadans estrangers
- Esdeveniments
- Activitats pròpies
- Suport i subvencions a associacions de veïns
- Locals adscrits a Participació Ciutadana

RETRIBUCIÓ
58.550,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.182,14€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 8.364,28€ bruts. Aprovat en el Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats de M. Esperanza Catalá  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Va néixer a Palma, el 20 de febrer de 1962. Té el títol de formació professional de Secretariat Tècnic de Direcció d'ODEM Col·legi Montesión, el títol de Puericultura, va obtenir l'accés a la universitat per a majors de 25 i ha realitzat el primer any de la llicenciatura en Dret. En l'àmbit professional, des de 1981 a 1988 ha estat responsable del departament de Mitjans de Comunicació de diferents agències de publicitat (IZY Publicitat, DME, Nimbus Publicitat SA). L'any 1989 va passar de treballar com a administrativa a la Clínica Rotger de Palma a ser secretària de direcció en el despatx d'advocats d'assumptes matrimonials Domingo Medina Riera, essent responsable de la direcció de les secretàries fins a l'any 1998, moment en el qual crea una empresa d'oci infantil, "Xiqui Park Palma SL", de la qual s'ocupa fins a l'any 2003. D'octubre de l'any 2003 a juny de l'any 2007 treballa com Dinamitzadora a l'Ajuntament de Calvià, a les zones de Cas Català, Illetes, Portals, Bendinat i Costa d'en Blanes. En l'àmbit polític, durant les legislatures, 2007-2011 i 2011-2015 va ser tinenta de batle a l'Ajuntament de Calvià amb el Partit Popular. De juliol de 2015 a febrer de l'any 2018, va ser consellera en l'oposició, amb el Partit Popular, en el Consell Insular de Mallorca. Des de maig 2019 fins a l'actualitat és portaveu del grup municipal Vox Calvià, Coordinadora del Comitè de Vox Calvià i vicesecretària Intermunicipal de Vox Balears. En l'àmbit personal, destaca que és disciplinada, ordenada, amb do de gents, exigent i amb gran capacitat de treball.

Informació revisada: abril 2024