Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

ESTUDIS I INVESTIGACIONS

Rebre una educació afectivosexual de qualitat per part de personal especialitzat és un dret, tal com es desprèn dels drets sexuals humans i reproductius aprovats per l'ONU l’any 1997. L’educació sexual permet prendre decisions fonamentades en la pròpia sexualitat, la vivència d'aquesta i la salut, i empodera i capacita per fer-hi front en la vida adulta. Per gaudir d'una bona salut és imprescindible una bona salut sexual, entesa com la capacitat de tenir experiències sexuals agradables i segures, lliures de coerció, discriminació i violència.

L'augment del consum de pornografia en els joves a partir dels 13 anys, els 8 anys com a edat del primer contacte amb aquestes imatges a causa del fàcil accés a la tecnologia mòbil, i l'augment de violències sexuals i pràctiques de risc similars a les que visualitzen, fa imprescindible l'abordatge de l'educació afectiva i sexual, amb actualització i adaptació a la realitat actual. 

 

Investigacions i estudis relacionats amb l'educació i la salut afectiva i sexual:

 

L'Estudi sobre Pornografia a les Illes Balears: accés i impacte sobre l'adolescència, dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig. Aquest estudi es va publicar l'any 2022 i els responsables de la investigació d'aquest es foren la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona. 

 

 

 

Aquest informe tracta de la (des)informació sexual: pornografia i adolescència. Va ser publicat l'any 2020, concretament al mes de juny. Els agraïments són diversos, ja que en la investigació hi varen participar 1.753 adolescents. També els centres educatius, pares, mares i professionals que el varen fer possible, ja que hi varen col·laborar i obriren les seves portes. 

   

 

 

Estudi de l'impacte de les xarxes socials: anàlisi del discurs i del seu impacte social en les relacions interpersonals d'adolescents i joves de Calvià. Va ser publicat l'any 2022. Hi varen participar tant l'Ajuntament de Calvià com la Universitat de les Illes Balears. 

      Presentació d'aquest estudi.

 

 

  

L'estudi sobre els coneixements i la percepció sobre l'educació afectiva i sexual i de prevenció de les violències masclistes es va publicar l'any 2021. S'ha duit a terme a través d'enquestes i entrevistes directes en els centres educatius als alumnes de cinquè i sisè de primària (entre 10 y 12 anys); alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius (entre 12 i 18 anys), i pares i mares i professorat i professionals del sistema educatiu. Per a la seva elaboració ha participat l'Ajuntament de Calvià i la Universitat de les Illes Balears (UIB).                                                    

      Presentació d'aquest estudi.