Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Apunta't al Servei de Joventut

Què necessites? Pots fer AQUÍ la teva sol·licitud.

FITXA JOVE (És gratuït i només et portarà 2 minuts)
AUTORITZACIÓ MENORS D'EDAT COM A PERSONA USUÀRIA I PARTICIPANT DEL SERVEI DE JOVENTUT

WHATSAPP SERVEI DE JOVENTUT 

Us comunicam, com a novetat, que el Servei de Joventut disposa a partir d’ara de WhatsApp, amb el número de telèfon 679 395 529. Es tracta d'una nova via de comunicació que permet a la joventut del municipi rebre informació sobre les activitats, tallers, etc., que organitza el Servei de Joventut. D'aquesta manera, l'Ajuntament amplia el nombre de vies amb què vol acostar les institucions a la ciutadania.

Us recordam que també podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Joventut a través de l'adreça electrònica juventud@calvia.com.

Les persones que desitgin subscriure's a aquest canal poden fer-ho de manera gratuïta i rebran tota la informació que sol·licitin sobre les diferents activitats que fa el Servei de Joventut.

Per donar-vos-hi d'alta és necessari que llegiu detingudament la informació que us facilitam més avall sobre la protecció de dades de caràcter personal i que ens envieu un whatsapp al número de telèfon 679 395 529 indicant-hi el vostre nom i llinatges amb la paraula «ALTA».

Aquest servei ha de ser utilitzat d'acord amb les condicions i política de privacitat que estableix WhatsApp.

En qualsevol moment és possible desactivar-vos del servei fent arribar un únic missatge amb la paraula «BAIXA» per la mateixa aplicació i des del mateix número de telèfon que vàreu utilitzar per donar-vos-hi d'alta.

Tant l'alta com la baixa del servei es produiran en un màxim de 72 hores.

PROTECCIÓ DE DADES

Segons estableix la vigent normativa de protecció de dades, us informam que les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Calvià, amb NIF P0701100J i correu electrònic de contacte calvia@calvia.com, que actua com a responsable del tractament, amb la finalitat d'informar la població jove del municipi sobre les activitats i tallers que fa el Servei de Joventut i així poder tenir un contacte més directe amb aquest sector de població.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.a del RGPD i el consentiment de l'interessat. Us informam que teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

No estan previstes comunicacions de dades a tercers ni transferències a tercers països o organitzacions internacionals, tret dels casos de compliment d'una obligació legal.
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Podeu retirar el vostre consentiment enviant la paraula «BAIXA» a través de la mateixa aplicació i des del mateix número de telèfon des d'on vàreu tramitar l’alta.
Podeu exercitar-hi els drets d'accés, rectificació i supressió, així com altres drets, davant l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle 1, Calvià, Illes Balears, o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Si en l'exercici dels vostres drets no heu estat degudament atesos, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb adreça al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, seu electrònica: sedeagpd.gob.es. No obstant això, en primera instància, podeu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça dpd@calvia.com.

L'Ajuntament de Calvià adverteix expressament que la utilització de WhatsApp com a mitjà de comunicació suposa l'acceptació dels termes i condicions establerts per l'aplicació (www.whatsapp.com/legal) i que són totalment aliens a l'Ajuntament. Entre aquestes estipulacions cal destacar l'allotjament de les vostres dades personals fora de la Unió Europea, concretament als Estats Units, país que no disposa d'una normativa tan estricta en matèria de protecció de dades com l'existent a la Unió Europea.

És per aquest motiu que us facilitam una adreça de correu electrònic com a mitjà alternatiu. L'Ajuntament ha considerat la incorporació del WhatsApp com a mitjà de comunicació de manera excepcional, atès l'estat d'alarma i la impossibilitat d'establir altres mitjans perquè els joves del municipi puguin comunicar-se amb l'entitat local i puguin estar informats de les principals activitats.