Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatòria pública d'ocupació 2021

INSTRUCCIONS PER A LES PERSONES ASPIRANTS A PROCESSOS SELECTIUS. PREVENCIÓ CORONAVIRUS.

Tècnic/a Gestió Recaptació Oficina Municipal Tributs - Nomenament Provisional Grup Superior
Data de publicació: 22 de desembre de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Cap Negocial Administratiu A Litoral - Nomenament Provisional Grup Superior
Data de publicació: 3 de novembre de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Cap Negociat Administratiu A Litoral - Comissió de Serveis
Data de publicació: 25 d'octubre de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Responsable d'Ecoprojectes, adscrit al Servei de Medi Ambient, Desenvolupament Sostenible i Transició Ecològica - CCSS Atribució Temporal de Funcions personal interi
Data de publicació: 29 de setembre de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Responsable d'Ecoprojectes, adscrit al Servei de Medi Ambient, Desenvolupament Sostenible i Transició Ecològica - Nomenament Provisional Grup Superior
Data de publicació: 10 de setembre de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Responsable d'Ecoprojectes, adscrit al Servei de Medi Ambient, Desenvolupament Sostenible i Transició Ecològica - Comissió de Serveis
Data de publicació: 26 d'agost de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Oficial Cementiris - Provisió del lloc de feina
Data de publicació: 26 d'agost de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Oficial Cementiris - Comissió de Serveis
Data de publicació: 16 d'agost de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Suport Administratiu Atenció Públic, adscrit al Servei de RRHH - CCSS Atribució Temporal de Funcions personal interí.
Data de publicació: 27 de maig de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Enginyer/era Tècnic/a Agrícola, adscrit al Servei de Manteniment - Provisió llocs de treball
Data de publicació: 27 de maig de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Oficial Xofer/a Esdeveniments - Comissió de Serveis
Data de publicació: 27 de maig de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Enginyer/era Tècnic/a Agrícola, adscrit al Servei de Manteniment - Comissió de Serveis
Data de publicació: 20 de maig de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Cap Negociat Administratiu A Nóminas - Comissió de Serveis
Data de publicació: 14 de maig de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Suport Administratiu Atenció Públic, adscrit al Servei de RRHH - Comissió de Serveis.
Data de publicació: 14 de maig de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Convocatòria per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Ajuntament de Calvià.
Data de publicació: 4 de març de 2021
Mitjà de publicació: BOIB 31 i web municipal

Cap d'Equip de Zona - Comissió de Serveis
Data de publicació: 28 de gener de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Tècnic/a de Gestió, adscrit al Servei d'Activitats - Provisió llocs de feina
Data de publicació: 28 de gener de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Tècnic/a de Gestió, adscrit a Participació Ciutadana - Provisió llocs de feina
Data de publicació: 15 de gener de 2021
Mitjà de publicació: web municipal

Suport Gestió Administrativa, adscrit a Infraccions i Sancions - Comissió de serveis
Data de publicació: 11 gener de 2021
Mitjà de publicació: web municipal