Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mesa atenció prostitució

La prostitució és una forma d’explotació sexual i, per tant, una forma de violència contra les dones, a més d’una violació dels drets humans.

El Ple de l'Ajuntament de Calvià, en sessió celebrada en data 27 d'abril de 2017, va aprovar la creació de la comissió de treball anomenada Mesa Tècnica per a l'Atenció a Persones que exerceixen la Prostitució a Calvià (MAPCAL), que es va constituir al maig del mateix any.

Davant la situació que es produeix, sobretot durant els mesos de la temporada turística, que requereix un canvi de model urgent, la creació d'una tinença de batlia de cohesió social i igualtat a l'Ajuntament de Calvià, i l'aprovació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes a la nostra comunitat autònoma, l'Ajuntament té la prioritat de constituir aquesta mesa per dur a terme una tasca d’atenció informativa, de valoració de necessitats i d'atenció a les situacions greus de vulnerabilitat social i personal de les dones víctimes de tràfic de persones i que exerceixen la prostitució en coordinació amb tots els agents implicats.

Les finalitats de la mesa són:

 • Conèixer la situació de prostitució i tràfic de persones per a l'explotació sexual al municipi de Calvià.
 • Establir una xarxa de coordinació amb les entitats socials, institucions, Policia Local i Guàrdia Civil que fan intervencions amb les persones que exerceixen la prostitució al municipi de Calvià.
 • Formar els professionals i agents socials i sensibilitzar la comunitat de Calvià sobre la tràfic d'éssers humans, l'explotació sexual i la prostitució com a formes de violència contra les dones i la violació dels drets humans.
 • Donar suport a les entitats socials que desenvolupen projectes d'intervenció amb dones que exerceixen la prostitució.
 • Visibilitzar el delicte de tràfic d'éssers humans per a l'explotació sexual.

Aquest grup de treball estarà integrat pels següents membres:

 • El cap de la Policia Local de Calvià.
 • Una persona en representació de la divisió de Viogen de la Policia Local.
 • El cap de servei d'Intervenció Social i Serveis Socials.
 • El cap de secció d'Igualtat.
 • El cap de servei de Turisme.
 • La Guàrdia Civil.
 • Dues persones en representació de l'IB Salut.
 • Una persona en representació de l'IB Dona.
 • Una persona en representació de la Delegació de Govern.
 • En representació de les entitats que intervenen en l'atenció directa: Casal petit, Creu Roja i Metges del món.
 • Una persona en representació de cada un dels grups municipals.

A partir d'aquesta comissió es va crear una subcomissió tècnica, que es reuneix cada mes durant la temporada turística i cada dos mesos la resta de l'any. Les persones que integren aquesta subcomissió són les següents:

 • El cap de la Policia Local de Calvià.
 • Una persona en representació de la divisió de Viogen.
 • El cap de servei d'Intervenció Social i Serveis Socials.
 • El cap de secció d'Igualtat.
 • Una persona en representació del departament de Turisme.
 • Un Guàrdia Civil (seguretat ciutadana).
 • Un Guàrdia Civil (interlocució social en tràfic d'éssers humans).
 • Dues persones en representació de l'IB Salut.
 • Una persona en representació de l'IB Dona.
 • Una persona en representació de la Delegació de Govern de la unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona.
 • En representació de les entitats que intervenen en l'atenció directa: Casal Petit, Creu Roja i Metges del món.

Reglament de la MAPCAL.

Aproximació al diagnòstic sobre la prostitució a Calvià 2017.