Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mobilitat i Serveis Urbans

Aquest departament gestiona i coordina les següents activitats:

  • Manteniment, senyalització vertical i horitzontal.
  • Estudis i projectes de remodelació de circulació en el terme de Calvià, elaborant projectes de senyalització, zones d'aparcaments, per als vianants, etc.
  • Gestió dels transports de competència municipal.
  • Gestió dels cementeris municipals.
  • Connexions d'aigua potable i clavegueram.

 Adreça: c/ Julià Bujosa Sans batle, 1. 07184 Calvià.
Telèfon: 971 13 91 00

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER A LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO-TAXI  BOIB 02/11/2023 ANNEX2  ANNEX3 SOL.LICITUD (ANNEX1)

LLISTAT DEFINITIU PERSONES APTES EXAMEN AUTOTAXI JUNY 2023

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES APTES EXAMEN AUTOTAXI JUNY 2023

LLISTAT ORDENAT PER GRUPS DESPRÉS DE SORTEIG LLICÈNCIES TEMPORALS

AJORNAMENT HORA sorteig llicències temporals taxi

LLISTAT DEFINITIU DE SOL.LICITUDS ADMESES AMB RELACIÓ NUMÈRICA PER A LA CONVOCATÒRIA DE LLICÈNCIES TEMPORALS

LLISTAT PERSONES ADMESES CONVOCATÒRIA EXAMEN DE TAXI DEL PROPER 23 DE JUNY DE 2023

RECTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR AUTO-TAXI JUNY 2023

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI.  L'examen tindrà lloc  el 23 de juny de 2023, a les 9’00h. del matí, a la Sala de Formació de Policia Local.  Sol.licitud

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES PROCÉS LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO TAXI

LLISTAT DE SOL.LICITUDS ADMESES AL PROCÉS DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO TAXI

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES APTES EXAMEN AUTO-TAXI ABRIL 2023

CREACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS D'AUTO-TAXI PER LA TEMPORADA 2023
El Ple municipal en sessió celebrada en data 05 de maig de 2023 ha aprovat la creació de llicències temporals d'autaxi per a la temporada 2023. Termini de presentació de sol·licituds del día 10 al 18 de maig.
Llicències temporals auto-taxi    Annex 1    Annex 2    Annex 3

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES APTES EXAMEN AUTO-TAXI ABRIL 2023

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES CONVOCATÒRIA EXAMEN AUTO-TAXI ABRIL 2023. 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI. Presentació de sol·licituds del: 3 al 14 d'abril de 2023 inclosos. L'examen tindrà lloc el 27 d'abril de 2023, a les 9’00h. del matí, en el Casal de Peguera situat en el Carrer dels Pins, 17 de Peguera. Sol.licitud

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES APTES EXAMEN TAXI FEBRER 2023. 

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES APTES EXAMEN TAXI FEBRER 2023.

LLISTAT DE PERSONES ADMESES CONVOCATÒRIA EXAMEN TAXI FEBRER 2023. 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI.  Presentació de sol·licituds de: l'1 al 15 de febrer de 2023 inclosos. L'examen tindrà lloc el 24 de febrer de 2023, a les 9’00h. del matí, en el Casal de Peguera situat en el Carrer dels Pins, 17 de Peguera. Sol.licitud

Convocatòria de subvencions destinades a la concessió de subvencions a les persones titulars de llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per a l'adquisició de nous vehicles adaptats o per a la renovació i reparació d'un vehicle adaptat.

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES APTES EN LA PROVA D'APTITUD PROFESIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES APTES EN LA PROVA D'APTITUD PROFESIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA PROVA D'APTITUD PROFESIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

RELACIÓ DE PERSONES  ADMESES I EXCLOSES A LA PROVA D'APTITUD PROFESSIONAL PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ D'AUTO-TAXI EN LA CONVOCATÒRIA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2022.

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI NOVEMBRE 2022
El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 22 de novembre de 2022

LLISTAT DEFINITIU PERSONES APTES EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES APTES EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR /A AUTO-TAXI MARÇ 2022

DECRET DE BATLIA: AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA EXAMEN TAXI MARÇ 2022, FINS AL DIVENDRES 25 MARÇ 2022 A LES 12.00 HRS

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRER 2022 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI MARÇ 2022 

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRERO 2022

LLISTAT PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRER 2022 

CONVOCATÒRIA EXAMEN CONDUCTOR/A AUTO-TAXI FEBRER 2022 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LES PERSONES TITULARS DE LLICÈNCIA D'AUTO-TAXI DE CALVIÀ (EUROTAXI). Presentació de sol·licituds fins dia 30 de setembre de 2021.

- Sol·licitud de subvenció

- Model declaració responsable

 

DESCARREGA SOL·LICITUDS MOBILITAT:

Sol·licitud actuació mobilitat

Sol·licitud gual permanent

Sol·licitud targeta aparcament mobilitat reduïda

Sol·licitud targeta de càrrega i descàrrega

Sol·licitud targeta ORA / ACIRE

Sol·licitud targeta estacionament limitat 

DESCARREGA SOL·LICITUDS TAXIS:

Sol·licitud carnet municipal autotaxi

Sol·licitud alta/baixa assalariat autotaxi 

Sol·licitud canvi vehicule autotaxi

Sol·licitud participació examen autotaxi

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (intervius)

Sol·licitud transmissió llicència autotaxi (mortis causa)

DESCARREGA SOL·LICITUDS CEMENTIRIS:

Sol·licitud concessió nínxol/columbari/sepultura

Sol·licitud arrendament nínxol/columbari

Sol·licitud inhumació / trasllat restes mortals

Sol·licitud transmissió drets funeraris (intervius)

Sol·licitud transmissió drets funeraris (mortis causa)